Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-05-10

225-timers reglen

Varighed ca. 2 timer

Når du som sagsbehandler arbejder med borgere i målgruppen for 225-timers reglen, skal du løbende vejlede borgeren i forhold til, hvad omfattelsen af reglen indebærer for borgeren.

Du skal kunne vejlede borgeren i forhold til jobsøgning, og hvad 225-timers reglen betyder for ham/hende i forhold til ydelsen, hvis arbejdskravets betingelser ikke er opfyldt.

Desuden skal du kunne vejlede en borger om, hvad det kræver, for at han/hun igen kan blive berettiget til fuld ydelse, hvis ydelsen er nedsat eller bortfaldet pga. 225-timers reglen.

Når du som ydelsessagsbehandler arbejder med borgere i målgruppen for 225-timers reglen, skal du være i stand til at beregne overgangsdato, bortfaldsdato mv. og du skal væres i stand til at træffe afgørelser efter reglerne.

På dette kursus lærer du reglerne om det skærpede rådighedskrav (225-timers reglen) grundigt at kende, og du bliver fortrolig med sagsgangen og de indstillinger du skal udarbejde eller de afgørelser, du skal træffe.

Kurset har fire overordnede formål:

1. Du får et grundigt kendskab til lovgrundlaget for 225-timers reglen

2. Du bliver i stand til at kunne vejlede borgeren om 225-timers reglens betydning for den enkelte ugifte eller det enkelte ægtepar

3. Du bliver i stand til at kunne beregne overgangsdatoen og bortfaldsdatoen

4. Og sidst men ikke mindst du bliver skarp i forhold til sagsbehandlingsreglerne, der er vigtige i processen

Kurset er for dig, der er sagsbehandler i et Jobcenter eller dig, der er ydelsessagsbehandler, og som arbejder med målgruppen for 225-timers reglen.

Det kan både være dig, der i den daglige sagsbehandling skal vejlede borgeren om 225-timers reglen, dig der skal vurdere om borgeren er undtaget fra 225-timers reglen, eller dig der skal beregne overgangsdato og bortfaldsdato.

Er du faglig koordinator, eller arbejder du med faglig ledelse i et jobcenter eller en ydelsesafdeling, vil kurset også være relevant for dig.

Kurset vil desuden være relevant for dig, der som aktør arbejder med indsatser for de borgere, der er i målgruppen for 225-timers reglen.

Husk at der gælder særlige regler pga. COVID-19. De særlige regler kan betyde, at ellers gældende regler skal fraviges eller suppleres.

Følg med på STARs side COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Formål og generel introduktion til 225-timers reglen

Til en start skal vi se nærmere på, hvor du finder Lovgrundlaget for 225 timers reglen og hvad baggrunden for bestemmelsen er. Vi skal kort gennemgå reglen om, at borgeren efter en periode med hjælp bliver omfattet af bestemmelsen om at han/hun skal opfylde et arbejdskrav for at bevare retten til fuld ydelse samt hvad konsekvensen er, hvis arbejdskravet ikke er opfyldt.

9 minutter

2.  Personkreds

I denne lektion ser vi nærmere på Personkredsen for 225-timers reglen. Du får overblik i, hvem der er og hvem der ikke er omfattet både set i forhold til om der er tale om en ugift borger eller et ægtepar og også set i forhold til den ydelse eller indsats den ugifte eller ægteparret modtager.

29 minutter

3.  Opgørelse af 1 års sammenlagt hjælp inden for 3 år og opgørelse af arbejdskravet

Du bliver i denne lektion sat ind i, hvilke perioder der skal tages med i opgørelsen af et års sammenlagt hjælp inden for tre år og du bliver i stand til at opgøre arbejdskravet i forhold til, hvilke indtægter der tæller med i opgørelse af arbejdskravet og hvilke der ikke tæller med.

20 minutter

4.  Manglende opfyldelse af arbejdskravet

I situationer, hvor den ugifte eller ægteparret ikke opfylder arbejdskravet, skal der træffes afgørelse om nedsættelse eller ophør af ydelsen. Du får i denne lektion overblik over, hvilken økonomisk konsekvens, manglende opfyldelse af arbejdskravet får for den enkelte borger, alt efter hvilken ydelse borgeren modtager.

12 minutter

5.  Varsling og vejledning

Vi skal nu gennemgå reglerne for, hvornår borgeren skal varsles og vi gennemgår de punkter, der skal fremgå af varslingsbrevet, hvem varslingsbrevet skal sendes til, og hvordan der skal følges op på brevet.

14 minutter

6.  Sagsbehandlingsregler

Afslutningsvis ser vi på de sagsbehandlingsregler, der er væsentlige at kende og bruge i sagsbehandlingen, der vedrører 225-timers reglen.

18 minutter

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.