Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-22

Alders- og førtidspension for vandrende arbejdstagere

Varighed ca. en time

Alders- og førtidspension for vandrende arbejdstagere 
Ud over den grundlæggende viden om koordinering af sociale sikringsydelser i Europa, præsenteres de generelle regler for lovvalg i 8 lektioner foruden det juridiske hierarki og de relevante retskilder. Et andet fokusområde er alders- og invalideydelsessystemerne – baseret på den danske model. Ud over praktiske beregningseksempler for grænsependlere behandles de praktiske aspekter af ansøgningen.
 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Kurset giver et overblik over de relevante regler i forhold til lovgivningen om koordinering af social sikring på europæisk plan
  • Kurset giver den nødvendige viden om pensionsydelser og invalideydelser til vandrende arbejdstagere
  • Præsentation og formidling af praktiske eksempler
  • Kurset er tænkt som opslagskilde og ved behov til at genberegne pensionsperioder
     

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Arbejde på den anden side af grænsen – retskilder og retshierarki.

Arbejde på den anden side af grænsen – Det grundlæggende og relevante retskilder samt det juridiske hierarki behandles.

7 minutter

2.  EU-forordningerne

Grundlæggende om EU-Forordninger 492/2011 og 883/2004  - Forordningerne 883/04 og 492/11 præsenteres.

7 minutter

3.  Lovvalg – hvilket lands love skal anvendes.

Lovvalg iht. EU-forordningen 883/2004 – De grundlæggende principper for lovvalg præsenteres.

6 minutter

4.  Pensions tre søjler – det danske pensionssystem.

Pensionens tre søjler – De danske pensionssystemer præsenteres. De respektive forhold til koordineringen af de europæiske socialsikringer udarbejdes.

5 minutter

5.  Eksempel på en grænsependler – beskatning og social sikring.

Praktisk eksempel grænsependler – Der vises beregningseksempler med en grænsependler. Beskatning og social sikring behandles ligeledes.

9 minutter

6.  Tidlig pension og sammenhængen til EU’s socialretlige koordinering.

 Tidlig pension – Tidlig pension præsenteres og sammenhængen til EU's socialretlige koordinering behandles.

6 minutter

7.  Ansøgningsproceduren – den praktiske fremgangsmåde.

 Ansøgningsprocedure og det praktiske – Ansøgningsproceduren forklares og konsekvenserne af en ansøgning præsenteres.

4 minutter

8.  Praktiske erfaringer – udfordringer og forskellige nationale systemer.

Erfaringer praksis FORSLAG: Praktiske erfaringer – Der præsenteres praktiske udfordringer og forskellige nationale systemer. Situationen for en flergangspensionist vises ved hjælp af et beregningseksempel.

6 minutter