Tid til kursusstart: 10 Annuller

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-18

Beskyttelse af offentligt ansatte

Varighed ca. 2 timer

Mange offentligt ansatte kommer ind imellem ud for konflikter med utilfredse borgere. I nogle tilfælde udarter det sig til mere ubehagelige episoder, hvor de bliver truet eller chikaneret, ofte via de sociale medier. Det kan derfor være relevant at have et godt kendskab til de særlige regler i straffeloven om beskyttelse af offentligt ansatte, så man har en idé om, hvornår det generelt bør kunne accepteres, og hvornår det rent faktisk kan være strafbart.

På dette kursus gennemgår vi regler og praksis og belyser via en række konkrete eksempler, hvornår det overskrider grænsen for acceptabel adfærd og bliver omfattet af straffelovens regler.

Kurset har overordnende formål:

  • Du får et godt kendskab til reglerne om beskyttelse af offentligt ansatte
  • Du får en forståelse af reglerne, og hvorfor de er indført
  • Du bliver klædt godt på til at vurdere, om konkrete episoder, som du selv eller en kollega bliver udsat for, bør anmeldes til politiet
  • Hvis du er leder eller mellemleder, så bliver du klar til at udarbejde jeres interne retningslinjer på et sagligt og korrekt grundlag

Målgruppe
Målgruppen for kurset er som udgangspunkt alle offentligt ansatte. Det er især målrettet kommunale medarbejdere, idet de anvendte eksempler primært er hentet fra en kommunale verden. Det gælder sagsbehandlere, rådgivere, konsulenter, servicemedarbejdere med borgerkontakt. Og det gælder ledere eller andre, der har ansvaret for at fastlægge organisationens politik på området.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Reglerne – baggrund, hensyn, formål, personkreds, anvendelsesområde

Vi fokuserer først på det, som det hele handler om: de offentligt ansattes hverdag. Herefter fokuserer vi på baggrunden for reglerne, herunder især hvorfor reglerne er blevet udvidet og skærpet i de senere år. Så får vi præciseret reglernes personkreds og anvendelsesområde. Der er flere eksempler undervejs.

19 minutter

2.  Beskyttelse mod vold, trusler og chikane

I denne lektion dykker vi ned i de to regler, som er i fokus. Det handler om både direkte og indirekte trusler og chikane, især dem, som opslås på de sociale medier. Så ser vi nærmere på de forskellige former for chikane, som kan være omfattet – kontakt, forfølgelse og anden for chikane, som er egnet til at skabe utryghed. Flere eksempler konkretiserer, hvor grænsen for det strafbare overskrides.

32 minutter

3.  Tålegrænse og ytringsfrihed, fremmødeforbud, relaterede bestemmelser

Hvor meget skal en offentlig ansat kunne tåle, hvornår er selv ubehagelig kritik omfattet af ytringsfriheden? Det gennemgås i den sidste lektion. Vi ser også nærmere på et andet relevant tiltag, når en borger har optrådt truende: At udstede et fremmødeforbud. Hvordan gør man det på et sagligt og korrekt grundlag? Så gennemgår vi kort en række relaterede regler i straffeloven og slutter af med at gennemgå et eksempel fra 1. lektion. Hvor meget har vi lært?

40 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.