Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-11-29

Børnefaglig undersøgelse

Varighed ca. 2 timer

På kurset om børnefaglige undersøgelser vil underviser Sanne Møller gennemgå den gode børnefaglige undersøgelse. For at sikre at der bliver iværksat de rigtige foranstaltninger på det rigtige tidspunkt, vil hun gennemgå det systematiske arbejde, der er med børnefaglige undersøgelser. Herunder er de 6 forhold, der er vigtige for de fleste børn, som fremmer hurtighed og reducerer fejl. Gennem den gode børnefaglige undersøgelse bliver det derfor muligt at genvurdere sagen hurtigt og sikkert. 

Kurset er relevant for myndighedssagsbehandlere, som arbejder på det udsatte børneområde og derfor skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse, eller for skole/daginstitutionssocialrådgiver og gerne vil kunne støtte  forældre og samarbejdspartnere i forståelsen af myndighedsarbejdet. 

 

Efter kurset vil du være i stand til at skære en børnefaglig undersøgelse til, så den bliver undersøgt på den rigtige måde. Når du kender lovgivningen bliver det hurtigere at vurdere hvad den konkrete opgave kræver. Yderligere giver sikkerheden i det faglige en større troværdighed, som styrker forældresamarbejdet. 

Lektioner

1.  Intro

På kursets første lektion bliver den generelle struktur og de udvalgt emner for kurset præsenteret. 

4 minutter

2.  Den juridiske ramme for undersøgelsesarbejdet

FAL § 2, SEL § 46, 50, RTL § 4 og 11a- 11c 
På denne lektion bliver den juridiske ramme for opgaverne i en børnefaglig undersøgelse gennemgået, samt hvilken hjemmel der sikrer en god og ordentlig proces.

14 minutter

3.  Afdækning af de 6 forhold

SEL § 50
Der gives på lektionen et overblik over hvilke særlige forhold der er relevante at undersøge, beskrive samt be- eller afkræfte når de 6 forhold undersøges.

24 minutter

4.  Indhentning af oplysninger

SEL § 11a-11c
Når der skal indhentes oplysninger, kræver dette samtykke, men i nogle tilfælde mangler man samtykke eller manglende samarbejde fra forældrene. 

17 minutter

5.  Samtalerne med barnet og inddragelse af forældrene

SEL § 48, RTL § 4 og FVL § 19
Der bliver på lektionen gennemgået den undersøgelsessamtale der er med barnet, samt hvad formålet og indholdet af denne er. Yderligere bliver der gennemgået formplet og fokus hvis forældrene også skal inddrages.

19 minutter

6.  Foranstaltninger i undersøgelsesfasen

SEL §§ 50 og 140
Der vil på lektionen være en gennemgang af, en foranstaltning i undersøgelsesfasen samt hvornår den bruges. Ligeledes gennemgås der de udfordringer foranstaltninger kan give i undersøgelsesfasen.

13 minutter

7.  Brug af børnehus

SEL § 50 a-50c
Lektionen er en introduktion til brugen af børnehuset.

7 minutter

8.  Afdækning af netværk

SEL § 46-47
Lektionen gennemgår den afdækning der er af netværket, for at sikre, at forvaltningen ikke bruger netværket forkert. De forskellige konsekvenser heraf gennemgås også. 

10 minutter

9.  Konklusionen

Sidste lektion gennemgår en god og en dårlig konklusion, samt opsummerer hele kurset. 

12 minutter

Sanne Møller

Sanne Møller

Jurist og partner i Embedsværket

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.