Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-08-23

Enkeltydelser

Varighed ca. en time

Introduktion til kurset Enkeltydelser
På enkeltydelsesområdet skal sagsbehandlere foretage en række helt konkrete og individuelle skøn i sagsbehandlingen.  Kurset omhandler sammen med de enkelte lovbestemmelser det faglige skøn, som skal foretages i disse sager.

Kursus i enkeltydelser er først og fremmest for sagsbehandlere i kommuner. Det er et grundlæggende kursus, fx for sagsbehandlere, der er nye på enkeltydelses området. Men også for sagsbehandlere, der har brug for et brush up efter i en periode ikke at have arbejdet med området. 

På kurset gennemgås aktivlovens §§ 81, 81, 82, 82a, 83 og 85 – kaldet enkeltydelser samt tilsvarende bestemmelser i integrationsloven med fokus på de bestemmelser, hvor de to lovgivninger er forskellige.

 

Formålet med kurset
Formålet med kurset er at kvalificere deltagernes sagsbehandling på området for enkeltydelser. 

Kurset hjælper den enkelte til at sagsbehandle korrekt og til at foretage de konkrete skøn på området.

Kurset skærper opmærksomheden på vigtige dele af enkeltydelsesområdet, eks. at få belyst sagen tilstrækkeligt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til kursus om enkeltydelser

Denne lektion giver en introduktion til emnet og lovgivningen på området. 

8 minutter

2.  Støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter

LAS, § 81
I denne lektion vil underviser give en gennemgang af aktivlovens § 81 om rimeligt begrundede enkeltudgifter, herunder personkredsen, betingelserne for hjælp, opmærksomhedspunkter mv. 

15 minutter

3.  Den økonomiske beregning

LAS §§ 81-85
Denne lektion gennemgår den økonomiske vurdering, herunder hvilke indtægter og udgifter der medtages i den økonomiske beregning. Lektionen gennemgår også formueregler, når der behandles ansøgninger om enkeltydelser. 

6 minutter

4.  Midlertidig huslejehjælp

LAS § 81a
I denne lektion vil underviser gennemgå aktivlovens § 81 a.

6 minutter

5.  Støtte til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv.

LAS §82
Denne lektion vil gå i dybden med aktivlovens § 82, herunder personkreds, betingelser for hjælp efter bestemmelsen og typiske ansøgninger, som behandles efter bestemmelsen. 

8 minutter

6.  Tilskud til tandpleje

LAS § 82a
Denne lektion vil gennemgå aktivlovens § 82 a, herunder bestemmelsens forebyggende sigte, personkredsen, tilskuddets størrelse mv. 

10 minutter

7.  Særlig hjælp vedrørende børn

LAS § 83
Denne lektion indeholder en gennemgang af aktivlovens § 83, herunder personkreds og betingelser for hjælp efter bestemmelsen. Lektionen vil også gennemgå opmærksomhedspunkter.

7 minutter

8.  Hjælp til flytning

LAS § 85
I denne lektion vil underviser foretage en gennemgang af aktivlovens § 85, herunder personkreds, betingelser for hjælp mv.

9 minutter

9.  Integrationslovens enkeltydelsesbestemmelser

INL §§ 35-39
Denne lektion indeholder en gennemgang af de enkeltydelsesbestemmelser i integrationsloven, hvor lovgivningen adskiller sig fra aktivloven.

4 minutter

Birgitte Vallø

Birgitte Vallø

Borgerrådgiver i Næstved Kommune

Birgitte er uddannet cand. scient. soc. og har mere end 20 års erfaring fra forskellige kommuner indenfor bl.a. integrationsområdet, ydelses- og beskæftigelsesområdet samt det forvaltningsretlige område Birgitte har tillige mange års undervisningserfaring. Hun arbejder nu som borgerrådgiver.