Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-06-07

Grundkursus i ekspropriation

Varighed ca. 2 timer

Grundkursus i ekspropriation

Det er sjældent at man kan gennemføre offentlige anlægsprojekter uden at råde over fremmed ejendom. Kan man ikke få en frivillig aftale med grundejeren på markedsvilkår, må man overveje at ekspropriere. Ekspropriation er med andre ord et redskab, som man kan benytte sig af, hvis det er nødvendigt.

Selvom der ofte tales om ekspropriation i medierne, gennemføres der faktisk ikke mange kommunale ekspropriationer i praksis. Det betyder også, at der ikke er mange kommunale medarbejdere, der har erfaring med ekspropriation.

Formålet med grundkurset i ekspropriation er at give en introduktion til ekspropriationsområdet og skabe et overblik over nogle af de grundlæggende problemstillinger, man skal være opmærksom på, når man eksproprierer.

Når kurset er gennemført ved du, hvad du skal være opmærksom på i praksis, herunder hvordan du fx vurderer, om grundlovens nødvendighedskrav er opfyldt. Også andre mere jordnære overvejelser har fundet vej til kurset, herunder hvordan man i sin tidsplanlægning får taget tilstrækkelig højde for ekspropriationsprocessen, som kan være tidskrævende.

Formålet med kurset er at formidle basisviden og inspirere dig til at bruge ekspropriation som redskab, når det er nødvendigt. Og så ved du, hvor du kan få yderligere oplysninger, hvis behovet opstår.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvad er ekspropriation

I første lektion vil du få en introduktion til eksporpriation, herunder:

  • Hvad begrabet indebærer
  • Grundlovens § 73 og eksempler på lovhjemler
  • De typiske ekspropriationsindgreb
  • De begreber, der anvendes i ekspropriationsretten
15 minutter

2.  Hvornår bliver ekspropriation relevant for en kommune?

I denne lektion får du et overblik over, hvornår ekspropriation bliver relevant for en kommune, som kan have flere roller. Dette gælder såvel for kommunens rolle som myndighed samt grundejer.

16 minutter

3.  Betingelserne i grundlovens § 73

I denne lektion vil Hanne forklare hvorfor grundlovens § 73 altid er relevant ved ekspropriation. Derudover vil du blive givet et overblik over betingelserne i grundlovens § 73.

15 minutter

4.  Grundlovens nødvendighedskrav

I denne 4. lektion går vi videre med grundlovens § 73. Du får her et overblik over betingelserne i § 73 samt et dybere dyk ned i det altid relevante nødvendighedskrav ved ekspropriation.

17 minutter

5.  Betingelserne i særlovgivningen

Nu hvor vi har været godt rundt om grundlovens § 73, vender vi os nu mod betingelserne i særlovgivningen, som gælder sideløbende med § 73.

14 minutter

6.  Tidsplan, forberedelser og undersøgelser

I denne lektion vil du blive forklaret nødvendigheden af at tage højde for erhvervelse af arealer og rettigheder i tidsplanlægningen. Du vil ydermere blive introduceret til mulighederne for at gennemføre forberedelser og undersøgelser inden ekspropriationen.

13 minutter

7.  Åstedsforretningen

I lektionen vil vi gennemgå reglerne om afholdelse af åstedsforretning, så I kan lære selv at afholde en fejlfri åstedsforretning.

15 minutter

8.  Ekspropriationsbeslutningen

I denne lektion vil vi se på:

  • Hvem der kan træffe ekspropriationsbeslutningen?
  • Hvornår kan dette ske?
  • Hvad skal beslutningen indeholde?
  • Retsvirkninger
16 minutter

9.  Klage og taksationsproces

I lektionen giver Hanne dig et overblik over de regler, der gælder for:

  • Klage over ekspropriationsbeslutningen (lovlighed)
  • Taksationsprocessen (fastsættelsen af erstatningen)
15 minutter

10.  Generelt om erstatning

I 10. og sidste lektion bliver du givet et overblik over de regler, der gælder for erstatningsfastsættelsen.

14 minutter

Hanne Mølbeck

Hanne Mølbeck

Partner @ Bech Bruun

Hanne Mølbeck har de sidste 20 år arbejdet med offentlige- og miljøretlige forhold, herunder særligt infrastruktur og ekspropriation. Som en af landets førende specialister inden for ekspropriation er Hanne kendt for sin klare tale og rådgivning, sine konstruktive samarbejdsevner i forbindelse med sagerne og sin dybe forståelse og interesse for udviklingen af samfundets infrastruktur. Hanne repræsenterer både den offentlige sektor, herunder navnlig offentlige anlægsmyndigheder og infrastrukturejere, og private virksomheder indenfor specialet. Hanne underviser ofte og holder oplæg om emner indenfor offentlige- og miljøretlige forhold samt deltager i relevante netværk.