Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-18

Grundkursus i integrationsloven

Varighed ca. 2 timer

Når du deltager i dette kursus får du

 • Et overblik over lovgivningen på området, og snitflader til anden lovgivning
 • Konkret viden så du kan varetage sagsbehandling på integrationsområdet
 • En indføring i reglerne om integration og hvad du særligt skal være opmærksom på

Kurset er til dig, der arbejder på integrationsområdet, og som har brug for et overblik over reglerne på området.

Du kan være socialrådgiver i en kommune, eller have brug for at kende reglerne, fordi du møder målgruppen på anden vis.

Det er et omfattende kursus med 11 lektioner, men de er delt op, så du kan vælge at tage netop den lektion der er relevant for dig.

Når du har gennemført kurset, har du et samlet overblik over Integrationssagsbehandling. Du kender processen fra en udlændig kommer til Danmark og til Integrationsperioden er slut. Du ved hvilke indsatser der kan og skal iværksættes, krav til kontrakten og hvilke snitflader der er til andre lovgivninger.

Efter kurset har du også et overblik over den relevante lovgivning på området, så du ved hvor du kan finde yderligere viden.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om integration

I Lektion 1 skal vi se generelt på Integration:

 • Hvilken Lovgivning og aktører er der på område
 • Vi ser på en Tidslinje fra ankomst over boligplacering til integrationsperiodens ophør
 • Vi gennemgår Opholdstilladelser og målgrupper  med udgangspunkt i Udlændingeloven
 • Og så ser vi på reglerne om Tolkning
9 minutter

2.  Integrationsloven

I Lektion 2 skal vi se på Integrationsloven, hvor vi kommer ind på:

 • Hvad er Formålet   
 • Hvem er i målgruppen
10 minutter

3.  Boligplacering og helbredsmæssig vurdering

Lektion 3 handler om:

 • Boligplacering
 • Hvad der sker, hvis en flygtning vil flytte til en anden kommune i Integrationsperioden
 • Vi gennemgår også reglerne om tilbud om Helbredsmæssig vurdering
8 minutter

4.  Danskuddannelse

I Lektion 4 gennemgår vi reglerne om Danskuddannelse, hvor vi ser på:

 • Målgruppe
 • Varighed
 • Danskbonus.
4 minutter

5.  Ydelser

Lektion 5 handler om Ydelser og de dertil knyttede betingelser i form af:

 • Opholdskrav
 • Beskæftigelseskrav
 • Muligheden for Ferie
 • Kontanthjælpsloft
 • 225-timersregel
 • Og til sidst Sanktioner
14 minutter

6.  Beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven og beskæftigelsesindsatsloven

Lektion 6 handler om: 

 •  Beskæftigelsesrettede tilbud efter
 • integrationsloven og beskæftigelsesindsatsloven
 • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud 
 • Mentor
 • Særligt højskoleophold
 • Uddannelsespålæg
13 minutter

7.  Integrationsgrunduddannelse - IGU

I Lektion 7 skal vi se på Integrationsgrunduddannelsen - IGU:

 • Målgruppe
 • Indhold
 • Varighed
 • Løn og arbejdsvilkår
 • Transportgodtgørelse
 • Aftale om IGU
 • Bevis for gennemført forløb
 • Ret til optagelse i A-kasse
 • Bonus til virksomheden
9 minutter

8.  Snitflader til anden lovgivning

Lektion 8 handler om Snitflader til anden lovgivning. VI vil der igennem se på: 

 • Forsørgelsesydelser
 • Lov om en aktiv socialpolitik (LAS)
 • Sygedagpengeloven (SDP)
 • Lov om social pension (LSP)
 • Enkeltydelser
 • Børn og unge ydelser
 • Serviceloven (SEL)
 • Handicapkompensationsloven (HKL)
10 minutter

9.  Uledsagede mindreårige flygtninge

Lektion 9 omhandler særreglerne for Uledsagede mindreårige flygtninge. Vi kommer ind på: 

 • Mulighed for program
 • Udpegning af værge
5 minutter

10.  Repatriering

Lektion 10 er om Repatriering. Her vil se se på: 

 • Formål
 • Målgruppe
 • Rådgivning og vejledning
 • Økonomi
 • Repatrieringsstøtte
 • Reintegrationsbistand
 • Fortrydelsesret
8 minutter

11.  Økonomi

I lektion 11. og vores sidste Lektion, ser vi på på kommunernes Økonomi, herunder:

 • Grundtilskud og særtilskud
 • Resultattilskud
 • Refusion
4 minutter

Ea Lundsteen Olsen

Ea Lundsteen Olsen

Socialrådgiver og konsulent med speciale inden for beskæftigelse, integration og ledelse

Ea har over 20 års arbejdserfaring indenfor Beskæftigelsesområdet - på Jobcentre i hele landet og som socialfaglig konsulent samt 2 års erfaring som leder af en sygedagpengeafdeling. Hun er konsulent i eget firma hvor hun blandt andet rådgiver om: • Faglig opkvalificering af medarbejdere • Supervision og sagsgennemgang • Arbejdsgangsbeskrivelser • Interne undervisningsdage i specifikke emner efter behov • Konkret sagsbehandling i udvalgte sager