Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-01

Grundkursus kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse

Varighed ca. 2 timer

At bevillige en borger uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse sker efter aktivloven. Det sker ikke kun efter en enkelt paragraf i aktivloven. For at være berettiget er der en lang række betingelser, der skal være opfyldt, både når hjælpen bliver bevilliget, og imens at borgeren modtager hjælpen. Nogle af betingelserne er ”firkantede” og andre betingelser er vurderinger, hvor der er behov for at opveje alle oplysningerne mod hinanden for at kunne træffe en afgørelse. 

På kurset vil vi gennemgå:

  • De hovedregler, der skal være opfyldt for at kunne bevillige en borger kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse og overgangsydelse. 
  • De overordnede regler, der knytter sig til at modtage ydelsen.
  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse og de betingelser, der afgør, hvilken ydelse borgeren skal have. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • At give dig et grundlæggende kendskab til de hovedregler, der er for at bevillige og løbende udbetale engangshjælp, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter aktivloven.
  • At gøre dig bevidst om, hvornår der er behov for, at du undersøger oplysningerne eller reglerne på området nærmere, inden du træffer en afgørelse.
  • At lære dig, hvornår du skal bevillige hvilken ydelse: kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse og overgangsydelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Formål og den enkeltes ansvar

Første lektion handler om formålet og den enkeltes ansvar i forhold til aktivloven. Først kastes et blik på grundlovens § 75, stk. 1 og stk. 2 og herefter formålet. Derefter gennemgåes forsørgelespligten - herunder hvem der har pligt til at forsørge hvem og til sidst hvad gensidig forsørgelsespligt betyder. 

11 minutter

2.  Lovligt ophold i Danmark

Denne lektion handler om lovligt ophold i Danmark, samt hvilke undtagelser der gør sig gældende i loven. 

13 minutter

3.  Betingelserne for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller SHO-ydelse

Denne lektion handler om, hvilke betingelser der gør sig gældende for at kunne modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller SHO-ydelse - herunder vil § 11, § 12, § 13, § 13 f, § 14 og § 15 blive gennemgået. 

25 minutter

4.  Ydelserne

I denne lektion vil ydelserne blive gennemgået - herunder engangshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og ægtefælleberegning. 

ca. en time

5.  Første måneds ydelse

Denne lektion ser på den første måneds ydelse - hernder ansøgningstidspunkt, indtægter og overløb. 

20 minutter

6.  Beregning af hjælp i ophørsmåneden

Sidste lektion gennemgår, hvordan man beregner hjælpen i ophørsmåneden, når borgeren kommer i arbejde igen og den sociale begivenhed ophører. 

10 minutter

Charlotte Lyk

Charlotte Lyk

Socialrådgiver

Charlotte Lyk er uddannet socialrådgiver i 1998 har siden arbejdet med myndighedsopgaver inden for forskellige lovområder. Charlotte har siden 2014 arbejdet som faglig koordinator i Odense kommune. Som faglig koordinator arbejder Charlotte på at sikre det faglige niveau inden for de relevante lovområder - herunder aktivloven, at motivere og udvikle kollegaer fagligt og personligt i forhold til opgave løsningen, at deltage i tværfaglige samarbejde omkring socialt udsatte borger, samt at undervise kollegaer og samarbejdspartner i lovgivning og god forvaltningspraksis og implementere nyt.