Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-27

Intro til Schultz Kommunekoncept 2.0

Varighed ca. en time

Alle medarbejdere og ledere, som har brug for et grundlæggende kendskab til anvendelsen af Schultz Kommunekoncept og/eller benytter systemet i det daglige arbejde. Medarbejdere som har brug for et dybereliggende kendskab eller at uddanne sig til superbrugere, kan med fordel starte her. Bliv fortrolig med Schultz kommunekoncept gennem disse emner: 

  • En gennemgang af funktionaliteten og hvordan du bruger det mest effektivt i dit daglige arbejde.
  • Opslag, søgning, bogmærker/foretrukne, relationer, print og dine egne kommentarer 
  • Hjælpeværktøjer til den daglige brug.

Schultz kommunekoncept består af:

  • En samlet portal med de regler mv man har behov for i en Kommune. Produkter inden for udvalgte områder som retter sig mod den kommunale sagsbehandling
  • Produkterne præsenterer en række genveje/hurtige opslag til udvalgte dokumenter/emner indenfor dit arbejde, herunder Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser. 
  • En række af guider, som guider brugerne gennem konkret sagsbehandling. guiderne er letforståelige, kan anvendes direkte og de indeholder henvisninger til den relevante lovgivning. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til Schultz kommune koncept 2.0

I den første lektion vil der være en kort præsentation og introduktion af søgninger på Schultz kommune koncept. 

10 minutter

2.  Søgning - trunkering, frase, m.m.

I denne lektion vil der være fokus på trunkering og særligt frasesøgning, hvor du gennem lektionen vil blive guidet i hvordan du søger korrekt inden for disse.  

14 minutter

3.  Venstre-menuen

I den sidste lektion vil der være en introduktion til venstre-menuen. Her er det med fokus på hvordan man afgrænser fra enkelte emner - i alt fra produkter, domme, love osv.,  

26 minutter

Intro til Schultz Kommunekoncept 2.0

Lars K. Kristensen

Lars K. Kristensen

Uddannelseskonsulent hos Schultz

Lars K. Kristensen har mange års erfaring med at undervise almindelige brugere, superbrugere og IT-supportere i brugen af Schultz’s produkter.