Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-02-13
Under opdatering

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - beregning

Varighed ca. 2 timer

Dette kursus er det andet kursus af to om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis, barnets og hele familiens situation, sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag og udøve det skøn og de faglige vurderinger, som reglerne indebærer. Dertil kommer, at der er mange udfordringer hvad angår beregning af ydelsen.

På dette kursus får du en gennemgang af reglerne i forhold til beregningsgrundlag, beregning af ydelsen både i forhold til lønmodtagere og til selvstændige, forhold om ydelsesloftet og årlig regulering. Herudover kommer vi omkring reglerne om pensionsbidrag og ferietillæg. Endelig får du en gennemgang af reglerne om den særlig supplerende ydelse i Servicelovens § 43.

På kurset gennemgås reglerne med inddragelse af relevant praksis fra Ankestyrelsen, Videre er der fokus på metodiske overvejelser igennem sagsprocessen.

Dette kursus er anden del af det samlede kursusforløb om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du alene varetager opgaver om beregning af ydelsen, kan dette modul gennemføres selvstændigt.

Kurset er for sagsbehandlere, der arbejder med familier med børn med funktionsnedsættelse og sagsbehandling af reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Dette modul er især relevant for dig, der varetager opgaver med beregning af ydelsen.

Nye medarbejdere får en grundig indføring i grundlaget for sagskomplekset mens mere erfarne medarbejdere får en brush-up på reglerne.

Kurset henvender sig yderligere til faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lovgrundlag

I denne lektion ser vi på § 42 i serviceloven og det juridiske grundlag i forhold til reglerne om beregning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

7 minutter

2.  Beregningsgrundlag - Del 1

I denne lektion gennemgår beregningsgrundlaget for den tabte arbejdsfortjeneste forældrene skal kompensere for deres indtæbgtstab. Vi ser på de opmærksomhedspunkter kommunen skal have for korrekt beregning. 

9 minutter

3.  Beregningsgrundlag - Del 2

Vi ser på hvordan den hidtidige bruttoindtægt beregnes ud fra om der er tale om lønmodtagere, personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, eller selvstændigt erhvervsdrivende. 
Desuden ser vi på hvornår dette beregningsgrundlag ændres og hvordan man laver beregningen, hvis der er tale om flere børn med funktionsnedsættelse. 

26 minutter

4.  Beregning

Vi gennemgår hvordan vi finder udgangspunkt i den hidtidige indtægt, hvordan timeløn påvirker tabt arbejdsfortjeneste. Vi ser hvordan skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP beregnes i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, samt årlig regulering og fradrag for sparede udgifter. 

20 minutter

5.  Pensionsbidrag

Vi ser på pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste og bekendtgørelsen § 11.

7 minutter

6.  Ferietillæg

Vi ser på ferietillæg for borgere der modtager eller ophører med at modtage tabt arbejdsfortjeneste og ferietillæg for § 15, §16, stk. 1 og §16, stk. 2.

15 minutter

7.  Afgørelse af beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Vi ser i denne lektion på, hvad en afgørelse om beregningsgrundlag og beregning for tabt arbejdsfortjeneste skal indeholde. 

7 minutter

8.  Særlig supplerende ydelse, servicelovens § 43

Vi ser på særlig supplerende ydelse, dens formål, betingelser, hvor længe den kan gives samt beregning af ydelsen. 

8 minutter

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Vibeke Larsen er socialrådgiver med 35 års erfaring fra handicapområdet. De seneste 10 år har hun været selvstændig socialrådgiver og arbejdet med undervisning, supervision og forskellige konsulentopgaver. Sideløbende har hun arbejdet som socialrådgiver i cystisk fibrose foreningen. Hun har undervisningserfaring fra opgaver i sin egen virksomhed samt fra VIA-UC efter-videreuddannelse. Vibeke har tidligere været ansat som afdelingsleder i en kommunal familieafdeling, DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Amtsforvaltning, Center for Små Handicapgrupper og som kommunal rådgiver.