Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-16
Under opdatering

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, Servicelovens § 42

Varighed ca. 2 timer

Dette kursus er det første af to om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 

Reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis, barnets og hele familiens situation, sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag og udøve det skøn og de faglige vurderinger, som reglerne indebærer.

På dette kursus får du en gennemgang af reglerne i forhold til målgruppevurdering, vurdering af de enkelte betingelser, vurdering af behov og udmåling. Kurset kommer også omkring reglerne om opfølgning, nedsættelse af hjælpen og ophør samt regler om varsling og sagsbehandlingskrav i forbindelse med ophør af hjælpen.

På kurset gennemgås reglerne med inddragelse af relevant praksis, ligesom de handicappolitiske principper om kompensationsprincippet og sektoransvarlighedsprincippet inddrages hvor det er relevant. Videre er der fokus på metodiske overvejelser igennem sagsprocessen.

Dette kursus kommer ikke omkring reglerne om de økonomiske elementer om beregningsgrundlag, beregning, pensionsbidrag, ferietillæg mv. Den del kan du finde i kursets del 2.

Målgruppe:

Kurset er for sagsbehandlere, der arbejder med familier med børn med funktionsnedsættelse og sagsbehandling af reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Desuden er kurset relevant for sagsbehandlere, som arbejder med udsatte børn og unge, og som i deres arbejde møder børn og familier, hvor det kan være relevant at vurdere, om der er grundlag for en vurdering af om et barn kan være omfattet af målgruppen. 

Nye medarbejdere får en grundig indføring i grundlaget for sagskomplekset mens mere erfarne medarbejdere får en brush-up på reglerne.

Kurset henvender sig yderligere til faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledning og det juridiske grundlag

SEL § 42
I denne lektion vil der være fokus på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - § 42, formål med bestemmelsen, sektoransvar og kompensationsprincip, samt udfordringer i sagsbehandlingen. 

13 minutter

2.  Målgruppe

SEL § 42
I lektion to gives der et overblik over betingelserne, samt målgruppevurdering. Her vil der være fokus på betydelig og varig nedsat funktionsevne og indgribende langvarig og kronisk lidelse. Ligeledes vil der være fokus på barnets funktionsevner, som henvender sig til en helhedorienteret vurdering - med eller uden medicin. 

31 minutter

3.  Betingelser

SEL § 42
I denne lektion bliver der kigget på de øvrige betingelser i tabt arbejdsfortjeneste. Her er det med fokus på, at barnet skal forsøges i hjemmet hvor behovet skal være udløst af at det er en nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse. Ligeledes forudsætter det, at det er mest hensigtsmæssigt at en forældre passer barnet, og så skal der være en mistet indtægt. 

16 minutter

4.  Vurdering af behov og udmåling

SEL § 42
I denne lektion kigges der på hvordan vi afdækker behovet for tabt arbejdsfortjeneste og hvilke elementer der er vigtige for at kunne udmåle hvor mange timer der er behov for- og er nødvendige. 

18 minutter

5.  Tabt arbejdsfortjeneste i forskellige situationer

SEL § 42
I denne lektion kigges der på muligheder for og hvilken type af bevilling. Her er der tale om dels løbende bevilling, samt tabt arbejdsfortjeneste på enkelte dage og/eller timer. Ligeledes vil der være fokus på reglerne om tabt arbejdsfortjeneste og udlandsophold. 

14 minutter

6.  Forholdet til anden lovgivning

SEL § 42, Barselsloven § 26, SEL § 118
I lektion seks vil der være fokus på tabt arbejdsfortjeneste og forholdet til anden lovgivning. 

7 minutter

7.  Opfølgning og ophør

SEL § 42
I den sidste lektion vil der være fokus på opfølgning og ophør. Her er det bl.a. reglerne og rammerne, samt de opmærksomhedspunkter når der træffes afgørelser omkring ophør af bevillinger, eller væsentlige rettelser af bevillingerne. Yderligere vil der blive kigget på den skærpet begrundelsespligt og klage. 

17 minutter

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Vibeke Larsen er socialrådgiver med 35 års erfaring fra handicapområdet. De seneste 10 år har hun været selvstændig socialrådgiver og arbejdet med undervisning, supervision og forskellige konsulentopgaver. Sideløbende har hun arbejdet som socialrådgiver i cystisk fibrose foreningen. Hun har undervisningserfaring fra opgaver i sin egen virksomhed samt fra VIA-UC efter-videreuddannelse. Vibeke har tidligere været ansat som afdelingsleder i en kommunal familieafdeling, DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Amtsforvaltning, Center for Små Handicapgrupper og som kommunal rådgiver.