Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-30

Magtanvendelse og andre indgreb efter serviceloven

Varighed ca. 2 timer

På dette kursus får du en grundlæggende gennemgang af reglerne om magtanvendelse efter Serviceloven.

Vi gennemgår:

 • Grundbetingelserne for at bruge magtanvendelse – de krav, der altid skal være opfyldt – SEL §124
 • Du får overblik over målgrupperne
 • Du får overblik over de forskellige former indgreb og betingelserne for at bruge dem

Selve sagsbehandlingen gennemgås på kurset: SAGSBEHANDLING - i forbindelse med magtanvendelse og andre indgreb i efter serviceloven.

Reglerne om flytning uden samtykke gennemgås på kurset: Optagelse i botilbud uden samtykke.

Hvem er du?

Du arbejder med mennesker med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne:

 • Måske arbejder du som konsulent eller koordinator i en  kommune eller en region
 • Måske er du leder på området
 • Måske er du en medarbejder, som ofte møder mennesker, som ikke vil have hjælp efter Serviceloven
 • Måske er du underviser på området 

Hvem bliver du? 

 • Du bliver bevidst om de grundlæggende betingelser for at udføre magtanvendelsen
 • Du får overblik over de forskellige former for handlemuligheder på området
 • Du kan skelne mellem de to målgrupper på området
 • Du har klart overblik over: Hvem kan/skal handle, og hvordan må man handle 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Magtanvendelse og andre indgreb efter serviceloven

Vi tager en kort gennemgang af hvilke emner inde for magtanveldelse der gennemgåes i dette kursus. 

6 minutter

2.  Overblik over formål og tankegang i serviceloven kapitel 24 og omsorgspligten (SEL §§ 82 og 124)

Vi gennemgår 'Den særlige omsorgspligt - SEL paragraf 82, formålet og anvendelse for reglerne, de bærende principper for magtavendelse, og hvordan bestemmelsen bruges i arbejdet. 

16 minutter

3.  Gennemgang af målgrupperne i kapitel 24, kapitel 24 a og 24 b (SEL §§124a,136,136b)

I denne lektion forklares hvordan de tre forskellige målgrupper på området er opdelt, og hvorfor man har valgt at lave opdelinger. 

13 minutter

4.  Fysisk guidning, fastholdelse og tilbageholdelse (SEL §§124b - 124d og 136c - 136d)

I denne lektion gennemgår vi først hvad Kap 24, a og b gælder fo. Bagefter reglerne om henholdsvis Fysisk guidning efter SEL §124b, Fastholdelse efter SEL §124c, §136a og §136c og Tilbageholdelse m.v. efter SEL §124c og §136d.

27 minutter

5.  Særlige døråbnere og låsning af døre og vinduer (SEL §§125 og 128c)

Vi ser på reglerne og definitionen på særlige døråbnere samt reglerne omkring låsning og sikring af yderdøre og vinduer. 

9 minutter

6.  Anvendelse af stofseler (SEL §125)

I denen lektion gennemgår vi reglerne omkring brug og anvendelse af stofseler, hvem der kan træffe beslutningen. 

6 minutter

7.  Tryghedsskabende velfærdsteknologi (SEL §§128 a - b)

Vi gennemgår reglerne om brugen af velfærdsteknologi i det daglige arbejde – SEL §128b og §136e, hvilke sammenhænge der er mellem de to regler og målgrupperne for reglerne. Desuden ser vi på hvilke typer af velfærdsteknologiske hjælpemidler, der må bruges.

11 minutter

8.  Regulering af besøgsrestriktioner

Vi ser på borgerens ret til selv at bestemme hvem der må komme på besøg samt reglerne om begrænsningerne af denne ret. Vi ser på hvilke dele af borgerens bolig begrænsninger kan omfatte.

9 minutter