Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-19

Merudgifter til børn og unge

Varighed ca. en time

Reglerne om dækning af merudgifter til børn og unge kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Der er tale om et sagsområde, som i høj grad er båret af skøn og fortolkning, og som kræver godt overblik over regler og praksis. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis og familiens sag og samtidig kunne udøve det skøn, som reglerne lægger op til.

På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om formålet med ydelsen og kommer omkring vurdering af personkredsen og hvornår en udgift dels er en merudgift og dels er nødvendig. Herudover handler det om hvordan udgifterne beregnes og udmåles, med konkrete eksempler på hvilke udgifter der kan eller ikke kan dækkes. Vi kommer også ind på opfølgning og ophør af sager om merudgifter.

Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om. 

Kurset har følgende overordnede formål:

  • At give dig overblik over lovgivningen og principperne omkring merudgifter til børn og unge 
  • At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om hvilke opmærksomhedspunkter du skal have i sagsbehandlingen.
  • At give dig konkrete værktøjer som du kan omsætte i praksis ved behandlingen af sager om merudgifter.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Formål

SEL § 41
I lektion et vil der være fokus på formålet med merudgiftsydelser - heriblandt kompensationsprincippet, hvad det betyder for barnet at det skal være forsørget i hjemmet, og hvem der behandler ansøgning om merudgifter. 

6 minutter

2.  Personkredsen

SEL § 41
Denne lektion kommer omkring personkredsen for merudgifter, hvoraf begreberne: betydlig og indgribende, nedsat funktionsevne, samt varig, langvarig og kronisk vil blive drøftet. Ligeledes fremgår vurderingen af hjælpemidler og vurderingerne af med/uden medicin i denne lektion. 

9 minutter

3.  Nødvendig merudgift

SEL § 41
​​​​I denne lektion præsenteres: hvad er en nødvendig merudgift, og hvordan det vurderes ud fra en konkret situation ift. barnets funktionsnedsættelse/lidelse, samt merudgift i forhold til andre familier og udgifter ved barnets forsørgelse. 

9 minutter

4.  Sandsynliggjort/dokumenteret udgift - udmåling og beregning

SEL § 41
Denne lektion kommer omkring: sandsynliggjort eller dokumenteret, minimumsgrænsen, flere børn, løbende eller enkeltstående udgifter, og uafhængig af indkomst og skattefri. 

6 minutter

5.  Hvad kan der ydes hjælp til?

SEL §§ 41, 44 jf. 83-83, 52a, 112, 113, 114, 116
Der vil på lektionen blive gennemgået hvad der kan ydes hjælp til, hvor der vil blive kigge på sektoransvar, undersøgelsespligt, eksempler på hvilke udgifter der dækkes samt hvor der afgrænses til andre lovgivninger.

15 minutter

6.  Løbende ydelse

SEL § 41
Lektionen omhandler de løbende udgifter der er, hvor der gennem lektionen vil være eksempler på udbetalingstidspunkter, hvad der er en løbende udgift og hvad er en enkeltstående udgift og hvilke afgørelser findes der på området. 

7 minutter

7.  Opfølgning og ophør

SEL §§ 41, 148 stk. 2
Kursets sidste lektion omhandler opfølgning og ophør. Her vil der blive startet med opstart af bevilling, opfølgning, omberegning, frakendelse og en række eksempler på ophør. 

7 minutter

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.