Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-06-07
Ajour d. 2022-06-28

Optagelse i botilbud uden samtykke

Varighed ca. en time

Om kurset

Kursus i reglerne om optagelse i botilbud/friplejehjem mv. uden samtykke(flyttereglerne). Servicelovens §§ 129, stk. 1 og 2, § 129 a og § 136 f. 

En praksisnær guide.  Du får overblik over sagsbehandlingen og styr på den indholdsmæssige del af reglerne. 

Varighed ca. 2 timer

Du får svar på, hvordan du anvender flyttereglerne, når: 

  • Oliver på snart 18 år skal flytte hjemmefra. Oliver har udviklingshæmning i svær grad og er ude af stand til at give et informeret samtykke til flytning til et botilbud for voksne. Kan kommunen beslutte, at Oliver flytter i botilbud?  
  • Ida har en sindslidelse og bor på et botilbud. Ida chikanerer og truer de øvrige beboere og personalet. Ida modsætter sig flytning til et mere specialiseret botilbud. Kan det gennemtvinges, at Ida flytter mod sin vilje? 
  • Viggo lider af demens. Viggo ægtefælle Gerda ønsker, at Viggo skal flytte i plejebolig eller friplejebolig. Hvordan er reglerne her? 
  • Hvad hvis der bliver klaget til Ankestyrelsens i ovenstående sager, hvad sker der så?  
  • Hvad hvis sagen haster? 

Du får ikke

  • Et kursus i reglerne om botilbud eller reglerne om værgemål.
  • Kurset berører dog disse emner, da reglerne om botilbud og værgemål har nær sammenhæng med reglerne om flytning til botilbud uden samtykke efter Servicelovens §§ 129, stk. 1. og 2. § 129 a og § 136 f.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Program og praktisk forekommende situationer, hvor flyttereglerne skal anvendes.

7 minutter

2.  Flyttereglerne er magtanvendelsesregler

Der startes med grundloven og konventionerne sikrer selvbestemmelse og frihed. Der fortsættes til at kommunen har omsorgspligt for personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne jf. Servicelovens § 82. Lektionen sluttes med flyttereglerne i Servicelovens § 129, 129 a og 136 f er magtanvendelsesregler også i nogle situationer, hvor borgeren ikke modsætter sig.

4 minutter

3.  Overblik over processen

Figur 1. Grafisk fremstilling af et forløb. Du får her et overblik, inden kurset går mere i dybden.

7 minutter

4.  Oliver flytter i botilbud § 129, stk. 1.

Oliver på snart 18 år har udviklingshæmning og skal flytte i botilbud. Gennemgang af Olivers situation efter § 129, stk. 1 sag trin for trin.

29 minutter

5.  Hvis sagen påklages til Ankestyrelsen undervejs i forløbet

Figur 2. Grafisk fremstilling

4 minutter

6.  Principmeddelelse 11-18

11-18 flytning fra eget hjem. Borger lider af paranoid skizofreni og demens.

4 minutter

7.  Principmeddelelse 17-22

Lektionen er en gennemgang af Servicelovens §129, stk. 2 hvor der nu er kommet en ny principmeddelelse. 

8 minutter

8.  Ida har chikanerende og truende adfærd. Skal Ida flytte til et andet bosted mod sin vilje jf. § 129 a.

Kan kommunen gennemtvinge, at Ida flytter fra sit nuværende bosted til et mere specialiseret bosted?

11 minutter

9.  Viggo lider af demens § 136 f.

Viggos ægtefælle Gerda ønsker, at Viggo skal flytte i plejebolig. Viggo lider af svær demens.

5 minutter

10.  Reglerne kan give udfordringer i den kommunale hverdag

Er der sammenhæng i reglerne eller er der situationer, hvor reglerne giver udfordringer i den kommunale hverdag?

4 minutter

11.  Afslutning

Sidste lektion er en afslutning og afrunding af hele kurset.

5 minutter

Birgitte Guldbrandsen

Birgitte Guldbrandsen

Jurist i Silkeborg Kommune

Birgitte er Cand. Jur. med 30 års erfaring på det sociale område. De seneste 11 år har hun været specialkonsulent i en kommunal Socialafdeling (specialiseret voksenområde). Hun har undervisningserfaring fra VIAUC (Socialrådgiver uddannelsen) og som censor på samme uddannelse. Birgitte er tidligere ansat i Ankestyrelsen, Statsforvaltningen (nuværende Familieretshus), DUKH (Uvildige konsulentordning på Handicapområdet).