Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-07-27

Særlig støtte

Varighed ca. en time

Generel intro til kursus i særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde (Aktivlovens § 34)

 

Kurset vil give dig viden om Aktivlovens § 34 og bekendtgørelsen om særlig støtte.

 

Efter Aktivlovens § 34 kan en borger, der har været ud for en social begivenhed og har høje boligudgifter og/eller har en stor forsørgerbyrde få et ekstra økonomisk tilskud. Det er det, der hedder særlig støtte.

 

Der er regler for:

  • Hvem, der kan få særlig støtte
  • Hvad er en rimelig billigere bolig
  • Den første udbetaling
  • Hvor stor en del af boligudgiften borgeren selv skal betale (grænsebeløbet).
  • Hvilke udgifter og indtægter, der skal med i nettoboligudgiften
  • Hvornår den særlig støtte skal betales tilbage
  • Nettoindtægter udover borgerens kontanthjælpsniveau
  • Beregning af den hidtidig nettoindtægt
  • Hvor meget en borger kan få udbetalt i særlig støtte og øvrige nettoindtægter

 

Kurset vil give dig en forståelse af de nævnte reglerne samt vise principperne for forskellige udregninger. Du vil efter kurset blive i stand til at afgøre, hvad en borger kan få i særlig støtte og hvor meget af den særlig støtte, der vil blive udbetalt.

 

Du kan se helle kurset i sammenhæng eller du kan se lige præcis den lektion, der handler om den problematik omkring særlig støtte, du gerne vil vide mere om.

 

Kursets mål er at gøre dig i stand til at afgøre, om en borger har ret til særlig støtte, regne ud hvor meget den særlig støtte er og om den særlig støtte bliver nedsat på grund af overskydende nettoindtægt eller på grund af indtægtslofterne over den særlig støtte.

 

Kurset er henvendt til dig, der bevilliger særlig støtte efter Aktielovens § 34 eller til dig, der vejleder borger om økonomiske hjælpe muligheder, når der er sket en social begivenhed.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvem kan få særlig støtte?

Første lektion introducerer dig til formålet med særlig støtte, hvem der er i målgruppen til at modtage særlig støtte samt lovgrundlaget herfor.

7 minutter

2.  En rimelig billigere bolig

I anden lektion ser vi på hvad der menes med en rimelig og billigere bolig, samt dennes beregnings tidspunkt. Desuden ser vi på hvad der skal ske, hvis en borger flytter til en dyre bolig på eget initiativ.

7 minutter

3.  Ansøgningsdag, første udbetaling og generelle betingelser

Lektionen ser på reglerne for ansøgningsdag og første udbetaling samt de generelle betingelser for særlig støtte.

3 minutter

4.  Hvad er grænsebeløbet og hvordan fastsættes det?

I denne lektion ser vi på hvad grænsebeløbet er, samt reglerne for at fastsætte grænsebløbet.

6 minutter

5.  Nettoboligudgiften

Lektionen har fokus på nettoboligudgiften for henholdsvist lejebolig, ejerbolig og andelsbolig, samt hvad der skal ske med tilbagebetaling af lån til ejer- og andelsbolig. Lektionen indeholder desuden et par praktiske eksempler.

11 minutter

6.  Hvordan deles boligudgiften, når der bor flere på adressen?

Her ser vi på hovedreglen for ligedeling af nettoboligudgiften samt hvilke undtagelser som kan have indvirken på sagen.

4 minutter

7.  Overskydende nettoindtægt

I lektionen vil vi se på den overskydende nettoindtægt i forhold til borgeren kontanthjælpsniveau, og hvordan dette kan nedsætte den særlig støtte givet.

6 minutter

8.  Indtægtsloft over den særlige støtte

I denne lektion stiller vi skarpt på  den hidtidige nettoindtægt og de forskellige lofter i henhold til de første 3 måneder, dagpenge, forsørgerpligt og SHO-ydelse.

16 minutter

9.  Kontanthjælpsloftet og den særlige støtte

Denne sidste lektion omhandler kontanthjælpsloftet som påvirker bl.a. særlig støtte og boligstøtte.

7 minutter

Charlotte Lyk

Charlotte Lyk

Socialrådgiver

Charlotte Lyk er uddannet socialrådgiver i 1998 har siden arbejdet med myndighedsopgaver inden for forskellige lovområder. Charlotte har siden 2014 arbejdet som faglig koordinator i Odense kommune. Som faglig koordinator arbejder Charlotte på at sikre det faglige niveau inden for de relevante lovområder - herunder aktivloven, at motivere og udvikle kollegaer fagligt og personligt i forhold til opgave løsningen, at deltage i tværfaglige samarbejde omkring socialt udsatte borger, samt at undervise kollegaer og samarbejdspartner i lovgivning og god forvaltningspraksis og implementere nyt.