Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-01

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Varighed ca. en time

 -  1 anmeldelser

Når du som uddannelsesvejleder/UU-vejleder i den kommunale ungeindsats har kontakt til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, er det vigtigt, at du er godt klædt på i forhold til, hvornår en ung er i målgruppen for STU, hvordan visitationsprocessen er for STU og hvad STU’en indeholder. 

Når du, for unge der er målgruppevurderet til STU, skal udarbejde udkast til uddannelsesplan er det vigtigt, at du ved, hvilke indsatser, der skal beskrives i planen og at du er opmærksom på vigtigheden af, at du inddrager den unge og forældre/værge i tilrettelæggelsen og valg af uddannelsessted. 

At arbejde med unge, der kan være i målgruppen for STU kræver en god indsigt i hvordan uddannelsen kan opbygges, så du sammen med den unge og forældre kan nå frem til det bedst mulige forløb for den unge.

På dette kursus får du indblik i, hvem der er i målgruppen for STU, hvordan visitationsproceduren er, hvad STU’en skal indeholde, støttemuligheder, reglerne om aktiv deltagelse mv. 

Kurset har to overordnede formål:

1. Du får et grundigt kendskab til hvem der er i målgruppen for STU og selve visitationsprocessen

2. Du får et grundigt indblik i hvordan STU’en er bygget op, reglerne om befordring samt finansiering af STU og hvad kompetencepapiret skal indeholde 

Målgruppe

Kurset er primært for dig, der er uddannelses-/UU-vejleder i den kommunale ungeindsats. Kurset er også for dig, der arbejder med målgruppen af STU-elever. Det kan også være dig, der er lærer i grundskolen, som gerne vil vide mere om STU, fordi du kan have kontakt til elever, der kan være i målgruppen for STU.

Det kan også være dig, der er sagsbehandler for unge modtagere af uddannelseshjælp eller unge, der får støtte efter serviceloven, som ønsker at vide mere om muligheden for STU for de unge, du er tilknyttet.

Er du faglig koordinator eller arbejder du med faglig ledelse i den kommunale ungeindsats, vil kurset også være relevant for dig.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Intro til STU

Intro til STU (STU-loven § 1)

Til en start skal vi se nærmere på baggrunden for og intentionen med STU som den ser ud i dag. Vi vil gennemgå, hvor du kan finde lovgrundlaget for STU, hvad formålet er og på hvilke institutioner STU kan foregå.

12 minutter

2.  STU’s målgruppe

STU’s målgruppe (STU-loven §§ 1-3 a, 12, STU-bekendtgørelsen §§ 1-4, 7, 19 og K-meddelelser 21, 26, 34 og 40)

I denne lektion ser vi nærmere på nærmere på, hvem der er i målgruppen for STU, hvem der har ansvaret for at orientere om og målgruppevurdere den unge til STU og hvornår målgruppevurderingen skal foretages. Vi kommer omkring, at den unge skal have mulighed for at vælge mellem flere forskellige uddannelsesteder. Vi gennemgår sagsforløbet ift. visitation til STU og ser nærmere på, hvad forløbsplanen skal indeholde og vi gennemgår mulighederne for at klage over afgørelser, der vedrører STU.

26 minutter

3.  STU’s indhold

STU’s indhold (STU-loven §§ 2, 4, 4 a, 6-8 og STU-bekendtgørelsen §§ 5, 12-13)

Du bliver i denne lektion sat ind i de overordnede regler om, hvad STU’en skal indeholde. Vi ser på varigheden af STU’en. Muligheden for afklaringsforløb og formålet hermed. Vi gennemgår reglerne om den unges mulighed for at afbryde uddannelsen midlertidigt og vi ser på, at den unge har pligt til at deltage aktivt og hvilke muligheder kommunen har, hvis en ung ikke deltager aktivt.

12 minutter

4.  Forsørgelse og støtte under STU

Forsørgelse og støtte under STU (STU-loven §§ 10-11 og STU-bekendtgørelsen §§ 14-16)

I denne lektion gennemgår vi, hvilke muligheder den unge har for forsørgelse under STU, reglerne om befordring. Støtte i form af undervisningsmidler og i hvilke tilfælde, der vil være mulighed for at søge SPS-støtte til den unge STU-elev. 

9 minutter

5.  Ressourcepapir, uddannelsesbevis og fremtidige muligheder efter STU

Ressourcepapir, uddannelsesbevis og fremtidige muligheder efter STU (STU-loven §§ 1 og 9 og STU-bekendtgørelsen § 17)

Her i lektionen ser vi først på, hvornår der skal udarbejdes ressourcepapir og hvad uddannelsesbeviset skal indeholde. Derudover ser vi på, hvilke muligheder for uddannelse og arbejde den unge har efter gennemført STU.

7 minutter

6.  Finansiering af STU og ændringer på vej

Finansiering af STU og ændringer på vej (STU-loven §§ 5-5 b og RTL § 9)

I det afsluttende modul ser vi nærmere på finansieringen af STU og reglerne for mellemkommunal betaling. Afslutningsvis kommer vi ind på ”Aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU”.

11 minutter

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.