Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-04-27

Samvær med anbragte børn

Varighed ca. 2 timer

 -  2 anmeldelser

Samvær med anbragte børn – regler og praktisk håndtering

Når et barn er anbragt uden for hjemmet, så har barnet ret til og behov for opretholdelse af relationen til sine forældre og netværk. 

Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehandlingen fylder meget hos forældrene.

Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for anbringelsesområdet, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på.

På kurset arbejder vi med en gennemgang af området omkring samvær med anbragte børn med udgangspunkt i en gennemgang af regler og praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling.

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring samvær med anbragte børn
  • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering
  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Regler og praktisk håndtering

Første lektion omhandler regelgrundlaget, hvor der snakkes om den hjemmelsgrundlag vedrørende forpligtelser og rettigheder.  

16 minutter

2.  Sagens behandling

Anden lektion omhandler selve sagens behandling, når man har med anbragte børn at gøre. Her vil det være reglerne og den praktiske del af sagsbehandlingen.

21 minutter

3.  Regler og praktisk håndtering – børn og unge-udvalget I

Lektionen vil omhandle de sager som skal for børn og unge-udvalget. Der vil blive gennemgået regelgrundlaget, for at finde de sager som skal forelægges for udvalget.

21 minutter

4.  Regler og praktisk håndtering – børn og unge-udvalget II

Der fortsættes med reglerne for de almindelige overvågede afbrydelse og anonymiseringssager, som har nogle særlige regler. 

19 minutter

5.  Børn og unge-udvalget – før (indstilling, rettigheder og pligter)

På lektionen vil selve behandlingen af sagen hos børn og unge-udvalget blive gennemgået. Der startes med før mødet, som bl.a. er de indstillinger, rettigheder og pligter der er i forbindelse med forberedelse til sagen.

22 minutter

6.  Regler og praktisk håndtering – mødet i børn og unge-udvalget

Der bliver gennemgået nogle regler og den praktiske del af selve mødet i børn og unge-udvalget. Sammensætningen af udvalget vil også blive gennemgået.

11 minutter

7.  Regler og praktisk håndtering – efter mødet i børn og unge-udvalget

Næste del af kurset omhandler processen efter mødet, hvor den administrative behandling af sagen også vil blive belyst.  

14 minutter

8.  Sagens behandling og samarbejdet mellem parterne – og betydningen heraf for sagens behandling

På den sidste del af kurset bliver der snakket om sagens behandling og samarbejdet mellem forvaltningen og parterne, samt betydningen af sagens betydning.

18 minutter

9.  Sagens behandling og samarbejdet mellem parterne –praksis, tips og tricks

På sidste lektion er der lidt omkring praksis, tips og tricks. Her er det de vedlagte dokumenter, som kan være behjælpsomme med at få et overblik, som er de mest væsentlige principmeddelelser.

4 minutter

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (L) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.