Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-06-04
Ajour d. 2024-03-22

Sanktioner på kontanthjælpsområdet

Varighed ca. 2 timer

På dette kursus lærer I sanktionsreglerne i aktivlovens §§ 35 – 43 grundigt at kende. Vi stiller skarpt på de forskellige typer af sanktioner, hvad gives de for, og hvordan de virker. Vi ser desuden på de særlige regler vedrørende aktivitetsparate.

På kurset gennemgår vi også de grundlæggende betingelser og forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne sanktionere.

Kurset har 4 overordnende formål:

  • Du får en forståelse for sanktioners formål, samspillet mellem rådighed og sanktioner, og sanktionsprocessens forløb.
  • Du får et grundigt kendskab til regler og praksis for sanktioner på kontanthjælpsområdet
  • Du får overblik over de grundlæggende betingelser og forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne sanktionere, herunder de særlige betingelser vedrørende aktivitetsparate.
  • Du bliver i stand til at omsætte det til korrekte afgørelser i den daglige sagsbehandling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Om sanktioner på kontanthjælpsområdet

Du får svar på, hvad formålet med sanktion er, hvem der er målgruppen for sanktion og hvad der kendetegner de enkelte målgrupper. Du får også et indblik i samspillet mellem reglerne om rådighed og sanktion, herunder hvornår der ikke skal gives sanktion og du får et overblik over sanktionsprocessen trin for trin.

25 minutter

2.  Periodesanktioner

LAS §§ 36 – 38
I denne lektion stiller vi skarpt på de sanktioner, der gives, når en borger udebliver fra tilbud eller samtaler m.v. Vi ser på lovhjemlen, hvad der kan gives periodesanktion for, hvordan periodesanktionen virker, og hvordan periodesanktioner udmåles og beregnes. Der indgår små cases.

20 minutter

3.  Punktsanktioner

LAS §§ 39 – 40
I denne lektion er fokus på sanktioner, som gives for forseelser, der ikke løber over tid. Et eksempel er, hvis en borger er ophørt i job uden rimelig grund. Vi ser på lovhjemlen, hvad der kan gives sanktion for, hvordan punktsanktioner virker, og hvordan de udmåles. Der indgår små cases.

15 minutter

4.  Skærpet rådighedssanktion

LAS § 40 a
Skærpet rådighedssanktion gives ved gentagne forseelser og hvis borgeren udviser en adfærd, der kan sidestilles med manglende rådighed. Vi ser på lovhjemlen, hvad der kan gives sanktion for, hvordan sanktionen virker, betydningen af ægtefælleafhængighed, betingelser og forudsætninger for at kunne træffe afgørelse om skærpet rådighedssanktion.

14 minutter

5.  Grundlæggende betingelser og forudsætninger

LAS § 35, RTL, FVL
Vi ser på de vigtige forudsætninger og betingelser, der skal være opfyldt for at en afgørelse om sanktion er gyldig.  Lektionen kan anvendes som en form for tjekliste til at sikre dig, at du får stillet dig selv de spørgsmål, som sikrer, at du opfylder de nødvendige sagsbehandlingsregler. Der indgår små cases.

27 minutter

6.  Sanktion ved uberettiget hjælp samtidig med arbejde eller udlandsophold

LAS §§ 42 – 43, § 91
Der gives også sanktion, når en borger har tilsidesat sin oplysningspligt ved ikke at oplyse om arbejde eller udlandsophold og derfor uberettiget har modtaget hjælp. Vi ser på lovhjemlen, hvordan sanktionen virker og i hvilke tilfælde kommunen har pligt til at politianmelde forholdet.

11 minutter

7.  Den gode afgørelse 

Vi slutter kurset af med at kigge på Ankestyrelsens opskrift på ”den gode afgørelse” og gennemgår principperne i et eksempel på afgørelsesbrev om sanktion.

10 minutter

Tina Rygaard

Tina Rygaard

Fagspecialist

Tina har mere end 30 års joberfaring inden for social- og beskæftigelsesområdet. Hun har i de sidste 15 år arbejdet som fagspecialist i Schultz, bl.a. med ansvar for at udarbejde Schultz’ guider på aktivlovens område, og hun har dermed en indgående viden på fagområdet. Tina har desuden rig praksiserfaring fra arbejdet i en kommune gennem stillinger som socialrådgiver, social- og arbejdsmarkedskonsulent, projektkoordinator og afdelingsleder for en beskæftigelsesafdeling.