Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-06-17

Servicelovens §32-32a: Hjemmetræning

Varighed ca. 2 timer

 -  3 anmeldelser

Kursusbeskrivelse - Hjemmetræning

Reglerne om hjemmetræning kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Der er tale om et sagsområde, som i høj grad er båret af skøn og fortolkning og faglige vurderinger. 

Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis og hele sagsprocessen fra den første vurdering af om barnet er omfattet af målgruppen til vurdering af betingelserne, faglig vurdering, afgørelse, økonomiske ydelser og opfølgning og tilsyn.

På dette kursus gennemgår vi reglerne og inddrager relevant praksis ligesom der sættes fokus på metodiske overvejelser igennem sagsprocessen og de områder, hvor sagsbehandlingen kan volde problemer.

Kurset vil skærpe både din viden og din forståelse for hjemmetræning, men også din opmærksomhed på nogle faldgruber. 

Kurset har følgende overordnede formål:

 • Du får viden og indsigt om vurdering af målgruppen 
 • Du får overblik over sammenhængen mellem reglerne i Servicelovens § 32 og 32a
 • Du får overblik over betingelserne for hjemmetræning og en opdateret forståelse for sagsprocessen og hvad der skal til for at yde støtte til hjemmetræning
 • Du overblik over de enkelte dele af sagsprocessen – vurdering af om betingelserne er opfyldt, vurdering af økonomiske ydelser, samt opfølgning og tilsyn.

Målgruppe

Kurset er for sagsbehandlere, der arbejder med familier med børn med funktionsnedsættelse og sagsbehandling af reglerne om hjemmetræning. Desuden er kurset relevant for øvrige fagpersoner, der er involveret i sagsbehandlingen, fx medarbejdere fra PPR og Dagtilbud.

Nye medarbejdere får en grundig indføring i grundlaget for sagskomplekset mens mere erfarne medarbejdere får en brush-up på reglerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hjemmetræning

SEL §§ 32, 32a
Første lektion indeholder: 

 • Målgruppe og juridiske rammer
 • Betingelser for bevilling af hjemmetræning
 • Træningsmetoder
 • Hjælp og støtte
 • Faglige vurdering og afgørelse
 • Opfølgning og tilsyn
 • Sagsbehandlingen
24 minutter

2.  Målgruppe og de juridiske rammer

SEL §§ 32, 32a
Anden lektion fortsætter med: 

 • Målgruppe og juridiske rammer
 • Lovgrundlag
 • Målgruppe – servicelovens § 32
 • Overblik over sagsprocessen 
 • Rådgivning og vejledning
27 minutter

3.  Betingelser for bevilling

SEL § 32a
Lektionen varetager følgende emner: 

 • Betingelserne for hjemmetræning
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Imødekommer træningen barnets behov
 • Afdækning af forældrenes ressourcer
16 minutter

4.  Træningsmetoder

SEL § 32a
Lektionen omhandler: 

 • Træningsmetoden
 • Dokumenterbarhed
 • Inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer
 • Børn i skolealderen og kombinationstilbud
18 minutter

5.  Hjælp og støtte

SEL § 32a
Lektionen omhandler:

 • Økonomiske ydelser
 • Træningsredskaber
 • Kurser
 • Supervision
 • Hjælpere
 • Tabt arbejdsfortjeneste
13 minutter

6.  Faglig vurdering og afgørelse

SEL § 32
Næstsidste lektion omhandler: 

 • Den samlede faglige vurdering 
 • Afgørelse 
35 minutter

7.  Sagsbehandlingen

SEL §§ 32, 32a
Sidste lektion omhandler: 

 • Rammer for opfølgning og tilsyn
 • Indhold i tilsynet
 • Organisering af tilsynet
 • Aktiviteter i tilsynet
 • Vurdering og konklusion

I denne lektion ser vi også på hvordan sagsforløbet kan se ud. Lektionen kan anvendes som disposition og givet et godt overblik den samlede sagsproce

8 minutter

Servicelovens §32-32a: Hjemmetræning

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Vibeke Larsen er socialrådgiver med 35 års erfaring fra handicapområdet. De seneste 10 år har hun været selvstændig socialrådgiver og arbejdet med undervisning, supervision og forskellige konsulentopgaver. Sideløbende har hun arbejdet som socialrådgiver i cystisk fibrose foreningen. Hun har undervisningserfaring fra opgaver i sin egen virksomhed samt fra VIA-UC efter-videreuddannelse. Vibeke har tidligere været ansat som afdelingsleder i en kommunal familieafdeling, DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Amtsforvaltning, Center for Små Handicapgrupper og som kommunal rådgiver.