Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-18
Ajour d. 2022-10-06

Støtte til handicapbil

Varighed ca. en time

Kurset giver en detaljeret og opdateret gennemgang af reglerne for støtte til handicapbil.  Det giver desuden et overblik over hvor sagsbehandlingen kan volde problemer. Endelig giver kurset en gennemgang af et sagsbehandlingsforløb i sager om støtte til handicapbil.


Derved giver det dig værktøjerne til at behandle sager om støtte til handicapbil på en fagligt kompetent måde. Du bliver gjort opmærksom på de mulige faldgrunder så du kan undgå dem i din sagsbehandling. Endelig får du et samlet overblik over hvordan du sagsbehandler en sag om støtte til handicapbil.


Kurset har tre overordnende formål:

  • At give dig en detaljeret og opdateret forståelse for hvad der skal til for at yde støtte til handicapbil
  • At give dig et overblik over hvor sagsbehandlingen kan volde problemer
  • At give dig konkrete værktøjer til at foretage sagsbehandling i sager om støtte til handicapbil
     

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lovgrundlag

I denne lektion får du at vide hvor i lovgivningen du finder reglerne om støtte til handicapbil. Selve lovteksten gennemgås. Desuden henvises til relevant bekendtgørelse og vejledning og rammerne for anvendelsen af dette sættes.

6 minutter

2.  Personkreds og vurderingstyper

I denne lektion beskrives personkredsen, altså hvem der kan få støtte til handicapbil og i hvilke overordnede situationer.

12 minutter

3.  Kriterier for bevilling

I denne lektion beskrives de overordnede betingelser for at få støtte til handicapbil. Vi ser på de enkelte betingelsers betydning. Desuden beskrives de særlige betingelser der gælder for 2 specifikke målgrupper nemlig voksne på botilbud og anbragte børn.

12 minutter

4.  Udmåling af støtten

I denne lektion beskrives ydelsesniveauet og hvordan det vurderes hvilket ydelsesniveau der skal ydes støtte til.

8 minutter

5.  Særlig indretning, automatgear og kørekort

I denne lektion gennemgås betingelserne for at opnå særlig indretning, automatgear og kørekort. 

11 minutter

6.  Egenbetaling, herunder afdragsfrihed og afgiftsfritagelse

I denne lektion gennemgås reglerne om egenbetaling. Det beskrives hvordan man fastsætter hvor meget støttemodtageren skal betale tilbage af billånet. Derudover ser vi på betingelserne for at få afdragsfrihed med lånet, og hvilke betingelser der skal være opfyldte for at få afgiftsfritagelse.

6 minutter

7.  Genbevilling og førtidsudskiftning

I denne lektion ser vi på betingelserne for at få udskiftet handicapbil inden den normale låneperiode er udløbet og på muligheden for at anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure i den forbindelse.

6 minutter

8.  Udregning af provenu og anvendelse af dette

I denne lektion defineres begrebet "provenu" og reglerne for anvendelsen af dette beskrives.

6 minutter

9.  Vilkår for støtte og lånets indfrielse, henstand, eftergivelse, m.m.

I denne lektion gennemgås reglerne og mulighederne for at få indfrielse, henstand og eftergivelse med/af lånet.

9 minutter

10.  Sagsbehandling

I denne lektion gennemgås et typisk sagsforløb. Denne lektion kan derfor anvendes som en disposition for sagsbehandlingen. 

8 minutter

Jesper Jarl

Jesper  Jarl

Selvstændig handicapkonsulent

Jesper Jarl har en stor og bred erfaring indenfor handicapområdet, herunder bl.a. indenfor handicappolitisk arbejde og rådgivning, konfliktmægling og undervisning.