Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-04-27

Tvangsfjernelse af børn

Varighed ca. 3 timer

Anbringelse af et barn uden for hjemmet – regler og praktisk håndtering

Sager om anbringelse af børn er et område, hvor forældrenes følelser er helt uden på tøjet.  

Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehandlingen fylder meget hos forældrene.

Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for anbringelserne, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på.

På kurset arbejder vi med en gennemgang af området med udgangspunkt i en gennemgang af regler og praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring anbringelse af børn
  • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering
  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Anbringelse af et barn udenfor hjemmet uden samtykke

Første lektion omhandler de regler og den praktiske håndtering af anbringelse af børn. Der vil bl.a. blive gennemgået regelgrundlaget, selve mødet og hvordan man forbereder sig til før, under og efter mødet. Yderligere vil der blive snakket om Ankestyrelsen og domstolene. 

21 minutter

2.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – regelgrundlaget for genbehandlingsfrister

Anden lektion omhandler de genbehandlingsfrister er kan være gennem sagen.

20 minutter

3.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – regelgrundlaget for videreført anbringelse

Lektionen omhandler videreført anbringelse og hvornår bestemmelsen kan anvendes.

14 minutter

4.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – regelgrundlaget for foreløbige afgørelser

På lektionen vil der blive gennemgået hvem der kan træffe foreløbige afgørelser og hvornår man kan gøre dette.

17 minutter

5.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – regelgrundlaget for Ankestyrelsens egendriftskompetence

Lektionen omhandler Ankestyrelsens egendriftskompetencer, som er de beføjelser som Anestyrelsen har uden klage.

13 minutter

6.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – før mødet i børn og unge-udvalget

På lektionen bliver der gennemgået mødet med børn og unge-udvalget, hvor der startes med hvordan man forbereder sagen til mødet.

22 minutter

7.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – før mødet i børn og unge-udvalget II

Der vil på lektionen fortsættes med de regler og elementer der er omkring sagens forelæggelse for børn og unge-udvalget, samt de rettigheder der er.

16 minutter

8.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – under mødet i børn og unge-udvalget

Der fortsættes med børn og unge-udvalget, hvor der på lektionen vil blive gennemgået nogle regler og praktiske elementer omkring sagen.

17 minutter

9.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – efter mødet i børn og unge-udvalget

Lektionen afslutter temaet om mødet med børn og unge-udvalget med reglerne og de praktiske elementer efter mødet.

8 minutter

10.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – mødet i Ankestyrelsen og domstolsbehandlingen

Der fortsættes med sagens behandling hvis den bliver påklaget til Ankestyrelsen, samt hvad jeres rolle i dette er.

8 minutter

11.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – ophør af anbringelsen

Lektionen omhandler ophør af anbringelsen, som kan ske når formålet er nået.

13 minutter

12.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke – sagens behandling og samarbejdet med parterne – og betydning heraf for sagens forløb

Sidste lektion omhandler sagens behandling og den betydning der har i sagens forløb. Der vil på lektionen være fokus på nogle af de elementer som vil hjælpe sagen, og hvad man kan gøre for at samarbejdet ikke går skævt.

24 minutter

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (L) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.