Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-04

Værgemål

Varighed ca. en time

Med kurset får du et grundlæggende kendskab til reglerne i værgemålsloven og de betingelser som skal være opfyldt, for at det er muligt at etablere et værgemål for voksne.

Du får samtidigt indsigt i den sagsbehandling som Familieretshuset foretager i en sag om etablering af værgemål for voksne. 

 

Kurset har til formål:

 • Øge din bevidsthed om, hvilke borgere kan have brug for et værgemål
 • Hvem kan ansøge om et værgemål
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for at der kan etablere et værgemål for voksne
 • Hvor omfattende skal værgemålet være og er der pårørende som kan foreslås som værge
 • Hjælpe dig med at vurdere hvilke oplysninger der er relevante i ansøgningen om værgemål

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvem kan få et værgemål?

VL §§ 5-8
I denne lektion gennemgås følgende:

Betingelser i værgemålsloven herunder

 • Værgemålsformer
 • Helbredsbetingelser
 • Behov - omfang
21 minutter

2.  Sagsbehandling fra ansøgning til afgørelse om værgemål

VL §§ 13, 16-20 og 22-22a
I denne lektion gennemgås følgende: 

 • Myndighed § § 13 og 17
 • Hvem kan ansøge om værgemål § 16
 • Sagens oplysning § 18
 • Underretning af pårørende § 20
 • Underretning af borger inden afgørelse § 19
 • Prøvelse og klageadgang § § 22 og 22a
18 minutter

3.  Ændring og ophævelse, værgens opgaver, tilsyn

VL §§ 9-10, 24-27, 28-31, 33 og 47-50
I denne lektion gennemgås følgende:

 • Ændring af værgemål § 9
 • Ophævelse af værgemål § 10
 • Værgens opgaver og pligter §§ 24 - 27
 • Tilsyn med værgerne §§ 28 -29
 • Gifte under værgemål § 33
 • Særlige værger § § 47-50
19 minutter

Berit Petersen

Berit Petersen

Cand.jur. ved Århus Universitet

Berit er uddannet cand.jur. ved Århus Universitet. Hun arbejder i dag som fuldmægtig ved Familieretshuset.