Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-03-25

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Varighed ca. 2 timer

 -  3 anmeldelser

Borgere med handicap og nedsat funktionsevne har i mange tilfælde behov for hjælpemidler eller forbrugsgoder af forskellig art i deres dagligdag. Reglerne om tildeling af hjælpemidler eller forbrugsgoder er derfor centrale for alle sagsbehandlere, der arbejder med handicappede borgere.

På dette kursus tages udgangspunkt i servicelovens regler om hjælpemidler og forbrugsgoder. Reglerne gennemgås med udgangspunkt i kommunens vurderinger og sagsbehandling på området. Det skal først og fremmest afgøres, om borgeren er omfattet af personkredsen og opfylder væsentlighedskriteriet. Dernæst skal det fastslås, om det produkt borgeren skal bevilliges, er et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller måske omfattet af begrebet sædvanligt indbo, hvilket har betydning for borgerens eventuelle egenbetaling. Borgeren skal vejledes om muligheden for frit valg af leverandør og gøres opmærksom på kommunens eventuelle leverandøraftale. Reglerne gælder for både børn og voksne.


Alle sagsbehandlere uanset uddannelsesbaggrund, som arbejder med handicappede borgere og med borgere med funktionsnedsættelse. For nye medarbejdere kan kurset anvendes til at stifte bekendtskab med området, mens de mere erfarne for regler og praksis opfrisket.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Personkreds og væsentlighedskriteriet

I lektion 1 tager vi udgangspunkt i servicelovens § 112, som omhandler personkredsen og væsentlighedskriteriet ved bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder. Vurderingen af om borgeren er omfattet af personkredsen og opfylder væsentlighedskriteriet er en skønsmæssig vurdering og kan være vanskelig at foretage. Vi kigger på vurderingerne som krydres med inddragelse af relevant praksis.

19 minutter

2.  Hjælpemidler

I denne lektion er fokus på de regler, der særligt gælder for hjælpemidler, og hvad der kendetegner hjælpemidler.

30 minutter

3.  Forbrugsgoder

Fokus i lektion 3 er reglerne om forbrugsgoder. Reglerne adskiller sig på visse områder fra reglerne om hjælpemidler, hvilket vi kigger på. Hvornår er et produkt et forbrugsgode og hvor er det sædvanligt indbo? Regler og praksis om dette behandles, ligesom reglerne for borgerens egenbetaling ved forbrugsgoder gennemgås.

14 minutter

4.  Leverandøraftaler og frit valg

Her tager vi fat i kommunernes mulighed for at indgå leverandøraftaler i forbindelse med indkøb af hjælpemidler. Borgerne har i forlængelse heraf mulighed for at vælge en anden leverandør og reglerne for dette behandles.

15 minutter

5.  Sagsbehandlingen

Der er en del sagsbehandlingsregler at være opmærksom på, når en ansøgning om hjælpemidler eller forbrugsgoder behandles. De sagsbehandlingsregler, som fremgår af serviceloven og tilgrænsende regler, gennemgås og suppleres med eksempler og relevant praksis.

20 minutter

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Mona Susanne Walther

Mona Susanne Walther

Fagspecialist og Jurist

Mona er uddannet socialrådgiver og jurist og har 25 års erfaring med arbejde inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Mona har bl.a. arbejdet i Ankestyrelsen, i diverse kommuner – bl.a. som borgerrådgiver og som koordinator for et rehabiliteringsteam – og har desuden i en årrække undervist i jura på socialrådgiveruddannelsen.