Mona Susanne Walther

Mona er uddannet socialrådgiver og jurist og har 25 års erfaring med arbejde inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Mona har bl.a. arbejdet i Ankestyrelsen, i diverse kommuner – bl.a. som borgerrådgiver og som koordinator for et rehabiliteringsteam – og har desuden i en årrække undervist i jura på socialrådgiveruddannelsen.

Kurser