Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-04-04

Afløsning/aflastning af voksne

Varighed ca. en time

I forbindelse med sagsbehandlingen ved ansøgninger om afløsning og aflastning skal du have kendskab til reglerne om afløsning og aflastning, og hvilke forskelle og ligheder der er ved afløsning og aflastning.
Derudover skal du have kendskab til formålet med afløsning og aflastning, og hvem personkredsen er for afløsning og aflastning. Afløsning og aflastning kan bevillige til børn, unge og voksne. 


Dette kursus om afløsning og aflastning handler udelukkende om afløsning og aflastning til voksne fra 18 år.  
Du skal kunne lave en socialfaglig vurdering af, om ansøgeren er berettiget til afløsning eller aflastning. Du skal have kendskab til faktisk forvaltningsvirksomhed og dennes betydning for din sagsbehandling og dialog med borgeren. 


På dette kursus vil vi gennemgå reglerne for afløsning og aflastning, og hvilke forskelle og ligheder der er. Vi vil også komme omkring formål og personkreds, hjælpen/indholdet i afløsning og aflastning og betaling for afløsning og aflastning. 
Vi vil også komme ind på, hvad du som sagsbehandler, skal være særlig opmærksom på ved ansøgninger om afløsning og aflastning, heraf afgørelsesbegrebet.    
Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om. 


Kurset har følgende overordnede formål:
At du bliver bekendt med formålet med afløsning og aflastning og hvem personkredsen er. 
At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om, hvilke opmærksomhedspunkter, du skal have i sagsbehandlingen.
At du bliver bevist om, hvornår der er tale om en afgørelse, processuelle beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed. 
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til servicelovens paragraf 84

I den her lektion vil vi komme ind på reglerne for afløsning og aflastning, og hvilke forskelle og ligheder der er på afløsning og aflastning. Vi vil også komme omkring, hvad formålet er med at yde afløsning og aflastning efter servicelovens paragraf 84 stykke 1 og 2, og personkredsen er.

12 minutter

2.  Afløsning og aflastning - indhold af hjælpen

I den her lekktion vil vi komme omkring, hvilken form for hjælp, der kan ydes i afløsning og aflastning. Og hvordan hjælpen ydes efter servicelovens paragraf 84 stykke 1 og ophold efter servicelovens paragraf 84 stykke 2. Derudover, vil vi komme ind på, hvad du skal væer særlig opmærksom på i din sagsbehandling vedrørende inddragelse af de pårørende, tilrettelæggelse mv.

12 minutter

3.  Forhold til øvrige bestemmelser, betaling, udland m.v.

I den her lektion vil vi kort komme ind på undtagelsesbestemmelsen og kontant tilskudsordning og aflastning og afløsning. Derudover, vil vi komme omkring forholdet mellem afløsning og aflastning og selvudpeget-hjælper efter serviceloven. Vi vil også kort komme omkring betaling og ulandsbekendtgørelsen. 

18 minutter

4.  Afgørelsesbegrebet

I den her lektion vil vi forsøge at give dig et nærmere billedet af, hvornår der er tale om en afgørelse, og hvornår der i stedet er tale om faktisk forvantningsvirksomhed, eller en procesbeslutning, som ikke har karakter af en afgørelse. 

21 minutter

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.