Alice Johansen

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.

Kurser

Merudgifter til børn og unge

Bemærk at dette kursus er en ny udgave ifm. Barnets Lov, som har virkning pr. 1. januar 2024.  Reglerne om dækning af merudgifter til børn og unge kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Der er tale om et sagsområde, som i høj grad er båret af skøn og fortolkning, og som kræver godt overblik over regler og praksis. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis og familiens sag og samtidig kunne udøve det skøn, som reglerne lægger op til. ...

Alice Johansen

Bevilling af boligindretning efter servicelovens § 116

Boligindretning efter servicelovens § 116. Reglerne om boligindretning kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, bekendtgørelserne på område og vejledningen om hjælp til boligindretning og boligskift samt Ankestyrelsens principmeddelelser.   Personkredsen for boligindretning efter servicelovens § 116 er borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribend...

Alice Johansen

Afløsning/aflastning af voksne

I forbindelse med sagsbehandlingen ved ansøgninger om afløsning og aflastning skal du have kendskab til reglerne om afløsning og aflastning, og hvilke forskelle og ligheder der er ved afløsning og aflastning. Derudover skal du have kendskab til formålet med afløsning og aflastning, og hvem personkredsen er for afløsning og aflastning. Afløsning og aflastning kan bevillige til børn, unge og voksne.  Dette kursus om afløsning og aflastning handler udelukkende om afløsning og aflastning ti...

Alice Johansen

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Bemærk kurset er blevet opdateret ifm. Barnets Lov, som har virkning pr. 1. januar 2024.  Opdateringen forekommer i lektion 2 , ca 10 min inde. Reglerne om hjælpemidler og forbrugsgoder kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, hjælpemiddelbekendtgørelsen, hjælpemiddelvejledningen og Ankestyrelsens principmeddelelser.   Personkredsen for hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 ...

Alice Johansen

Arbejdsgiver og arbejdsleder i BPA-ordninger

I forbindelse med sagsbehandlingen ved ansøgninger om kontant tilskud (§ 95) og BPA-ordning (§ 96), skal du forholde dig til, hvad det vil sige, at borgeren skal kunne administrere ordningerne. Det betyder, at du skal have kendskab til, hvad det vil sige, at borgeren skal kunne varetage arbejdsleder – og arbejdsgiveransvaret i disse ordninger. Du skal kunne lave en socialfaglig vurdering af, om borgeren kan være arbejdsleder – og arbejdsgiver. Vurderingen af arbejdslederansvaret er også...

Alice Johansen

Ledsagerordning efter servicelovens § 97

Reglerne om ledsagelse kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, ledsagebekendtgørelsen, vejledningen og Ankestyrelsens principmeddelelser.   Personkredsen for ledsagelse efter servicelovens § 97 er borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Som sagsbehandler skal du derfor udover lovgivningen også have en forståe...

Alice Johansen

Kontant tilskudsordning efter servicelovens § 95

Reglerne om kontant tilskud efter servicelovens § 95 er komplekse og omfattende, og det kræver, at du som sagsbehandler sætter dig grundigt ind i lovgivningen på området. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, udmålingsbekendtgørelsen, vejledningen og Ankestyrelsens principmeddelelser.   Personkredsen for kontant tilskud efter servicelovens § 95 er borgere med komplekse funktionsnedsættelser og sammensatte hjælpebehov. Der er ofte tale om borgere, som e...

Alice Johansen

Borgerstyret personlig assistance - servicelovens § 96

Kursusbeskrivelse: Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Reglerne om borgerstyret personlig assistance (BPA) er komplekse og omfattende, og det kræver, at du som sagsbehandler sætter dig grundigt ind i lovgivningen på området. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, udmålingsbekendtgørelsen, vejledningen og Ankestyrelsens principmeddelelser.   Personkredsen for denne særlige støtte i serviceloven er borgere med komplekse fu...

Alice Johansen