Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-01-03
Ajour d. 2024-04-08

Aktindsigt og andre indsigtsanmodninger i det offentlige

Varighed ca. en time

Når man arbejder i det offentlige, så skal alle medarbejdere være klar over, at borgerne kan bede om indsigt i de oplysninger, vi ligger inde med.

Det kan dog være svært at håndtere disse regler, da der både kommer flere regelsæt i spil (f.eks. både GDPR og forvaltningslovgivningen) og der er måske langt imellem, at lige præcist du får en sådan anmodning fra en borger.

Kurset her lærer dig både, hvordan du forbereder dig bedst muligt til sådanne anmodninger – uanset om det sker ofte eller sjældent – og de slides, du får udleveret med kurset, kan gemmes og bruges som en drejebog og opslagsværk igen og igen, hvis du har svært ved at huske reglerne udenad.

Der er altså tale om en helt lavpraktisk hjælp til håndtering af anmodninger om indsigt lige fra forberedelsesfasen, til selve løsningen/besvarelsen og til sidst til afsendelsen til borgeren, så du kan føle dig tryg i håndteringen af:

  • lovgivningen
  • fristerne
  • indholdet af besvarelsen
  • undtagelserne
  • tavshedspligtsreglerne

God fornøjelse!

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Forberedelse

I lektion 1 vil vi sammen skabe de bedste vilkår for din forberedelse. Nogle anmodninger har ret korte frister, så det er helt afgørende for dine muligheder for at leve op til reglerne, at du har nogle ting på plads inden modtagelsen.

28 minutter

2.  Modtagelse af anmodningen

I anden lektion ser vi så nærmere på de ting, du skal gøre, når først du modtager en anmodning, hvilke regler, der gælder og hvordan du håndterer dem på de forskellige områder.

28 minutter

3.  Besvarelse af anmodningen

I tredje og sidste lektion lærer du så, hvordan du rent faktisk skal besvare og afsende anmodninger om indsigt.

11 minutter

Aktindsigt og andre indsigtsanmodninger i det offentlige

Lill-Jana Vandmose Larsen

Lill-Jana Vandmose Larsen

DPO og GDPR-konsulent hos GapSolutions

Lill-Jana er juridisk GDPR-specialist, hvor hun både underviser i GDPR og arbejder med fx DPO, E-learning, sikkerhedsbrud, samtykke og brug af billeder. Med Lill-Janas erfaring og specialisering er hendes viden bred inden for bl.a. lovgivningen, persondata- og offentlighedsret, reklamelovgivningen, socialret, digitalisering, kommunikation m.m.