Lill-Jana Vandmose Larsen

Lill-Jana er juridisk GDPR-specialist, hvor hun både underviser i GDPR og arbejder med fx DPO, E-learning, sikkerhedsbrud, samtykke og brug af billeder. Med Lill-Janas erfaring og specialisering er hendes viden bred inden for bl.a. lovgivningen, persondata- og offentlighedsret, reklamelovgivningen, socialret, digitalisering, kommunikation m.m.

Kurser

Aktindsigt og andre indsigtsanmodninger i det offentlige

Når man arbejder i det offentlige, så skal alle medarbejdere være klar over, at borgerne kan bede om indsigt i de oplysninger, vi ligger inde med. Det kan dog være svært at håndtere disse regler, da der både kommer flere regelsæt i spil (f.eks. både GDPR og forvaltningslovgivningen) og der er måske langt imellem, at lige præcist du får en sådan anmodning fra en borger. Kurset her lærer dig både, hvordan du forbereder dig bedst muligt til sådanne anmodninger – uanset om det sker ofte e...

Lill-Jana Vandmose Larsen

Databeskyttelse ved brug af billeder og sociale medier

Hvad får du? På dette kursus: Lærer du, hvornår billeder skal overholde databeskyttelsesreglerne Du lærer, at der er andre og bedre muligheder end at skulle indhente samtykke Du lærer, hvor længe du må have billederne, og du lærer hvilke rettigheder borgerne har, når de er med på billeder hos jer Og ikke mindst så lærer du, hvad det kræver, hvis I ønsker at offentliggøre billeder på sociale medier Hvem er du? Kurset er rettet mod alle i kommunen, som i forbindelse med der...

Lill-Jana Vandmose Larsen

Grundlæggende GDPR til kommunale sagsbehandlere

Hvad får du? I dette kursus får du en grundlæggende forståelse af, hvorfor det er vigtigt at overholde GDPR ikke blot for at undgå at påføre kommunen et evt. bødeansvar, men også i langt højere grad for at passe på borgernes oplysninger. Du får et overblik over de mest relevante afgørelser, som Datatilsynet har truffet ift. andre kommuner, så vi kan lære af hinandens erfaringer. Du får en indføring i de få nødvendige regler, som du skal kende, men endnu vigtigere, så lærer du at forstå for...

Lill-Jana Vandmose Larsen