Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-26

Arbejdsevnen

Varighed ca. 2 timer

Om kurset
At afklare en borgers arbejdsevne er en helt central opgave for mange sagsbehandlere. Ofte skal man overveje, om en borger har brug for en nærmere afklaring, hvis borgeren er langtidssygemeldt, har problemer ud over ledighed, eller har særlige udfordringer i forhold til at komme i arbejde. Samtidig vil resultatet af denne afklaring få stor betydning for de efterfølgende afgørelser: skal borgeren tilbydes revalidering, visiteres til fleksjob eller ressourceforløb, eller er mulighederne udtømte, så en sag om førtidspension må påbegyndes?
Desuden kan det være en proces, som tager unødigt langt tid: perioder med afklaringstilbud, resultater af behandlingsforløb, indhentning af mange forskellige oplysninger. Hertil kommer de efterfølgende faglige vurderinger – og ikke mindst bevisvurderingen! Hvis man får det rigtigt første gang, kan man spare meget tid og samtidig skåne borgeren for en unødig forlængelse af perioden.


På dette kursus får du viden, struktur og redskaber, så du kan levere det bedst mulige grundlag for nogle af de vigtigste afgørelser i en borgers sag. Du får konkrete cases til alle temaer! Og så får du – ikke mindst – styr på den aktuelle praksis. 


Kurset har 4 overordnende formål:

  • Du får et grundigt kendskab til den relevante praksis
  • Du får en struktureret model for, hvordan du kan gribe afklaringen an
  • Du får en grundlæggende forståelse for begrebet om arbejdsevnen
  • Du kan reducere sagsbehandlingstiden væsentligt i mange sager 

Målgruppe
Målgruppen for kurset er først og fremmest kommunale sagsbehandlere, som arbejder med borgere, hvor afklaring af arbejdsevnen er vigtig. Det er også for teamkoordinatorer og ledere, som gerne vil lægge fundamentet for en god praksis og et fagligt højt niveau på området. Endelig kan det også være for alle andre, som har brug for et skarpt blik på området. 
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvad er arbejdsevnen for noget?

Begrebet om arbejdsevnen er det centrale omdrejningspunkt i rigtig mange sager. I denne lektion stiller vi skarpt på selve begrebet og metoden bag. Hvordan skal man forstå arbejdsevnen, og hvilke elementer skal man inddrage? Kan man ”måle” borgerens arbejdsevne, eller skal man snarere kortlægge den? Hvornår er arbejdsevnen stationær, og hvornår er der udviklingspotentiale? 

24 minutter

2.  Afklaringens værktøjer

Virksomhedspraktikker, særligt tilrettelagte forløb, tværfaglige undersøgelser, behandlingsforløb og lægeoplysninger er nogle af de muligheder, man har for at komme nærmere en afklaring. Hvordan sikrer du, at du og borgeren får det bedst mulige ud af det? Hvordan forbereder man en virksomhedspraktik? Alt det og mere til i denne lektion.

22 minutter

3.  Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam

I denne korte lektion gennemgår vi, hvordan rehabiliteringsplanen og rehabiliteringsteamet indgår. Hvilke krav skal være opfyldt, inden den skal på teammøde? 

14 minutter

4.  Den røde tråd og sagens kerne

Det kan ofte være svært at overskue de mange oplysninger i en kompliceret og omfattende sag. Hvad nu hvis lægerne ikke er enige, eller borgerens tilstand ikke stemmer overens med de lægelige undersøgelser? Hvornår er noget i det hele taget dokumenteret? I denne lektion skal vi fokusere på, hvordan man vurderer værdien af de enkelte oplysninger, på fint sprog kaldes det også en bevisvurdering. Her kan princippet om den røde tråd hjælpe os.

33 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.