Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.

Kurser

Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb er en lidt vanskelig størrelse. Som oftest er det borgere, der kommer fra sygedagpenge og nu skal vænne sig til, at sygedagpengelovens regel om sygdom og uarbejdsdygtighed kombineres med aktivlovens regler om rådighed og sanktioner. Samtidig ligner meget af det et ressourceforløb, men er alligevel noget helt andet. På dette kursus får du de grundlæggende regler fra a-z, ind imellem suppleret med konkrete eksempler. Vær opmærksom på, at emnet sygdom og uarbejdsdygtighed ...

Peter Wigo Dyrbye

Ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelse udbetales under jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Reglerne har hver sit kapitel i aktivloven, men er ens på de fleste områder. På dette kursus bliver reglerne gennemgået fra a-z og krydres med en række konkrete eksempler, så det bliver nemmere at omsætte til hverdagens praksis. Kurset har tre overordnende formål: Du får et godt og solidt kendskab til regler og praksis for ressourceforløbsydelse,  Du får en forståelse for, hvordan reglerne er skruet samm...

Peter Wigo Dyrbye

Sygedagpenge - ydelse

Om kurset Når man arbejder med udbetaling af sygedagpenge i en kommune, skal man kunne administrere mange sager på kort tid. Det er derfor vigtigt at kende de grundlæggende betingelser for ret til sygedagpenge, regler for anmeldelse, dokumentation og beregning af sygedagpenge, og for proceduren i det hele taget. Det gælder også, når man skal vejlede borgerne om reglerne. Betingelsen om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom finder du i kurset ”Sygdom og uarbejdsdygtighed”, især lekti...

Peter Wigo Dyrbye

Visitation til førtidspension

Om kurset Kurset handler om processen i sager om førtidspension og seniorpension fra overvejelse om påbegyndelse frem til afgørelsen. Vi gennemgår personkredsen, sagsforløbet i de typiske sager og undtagelserne i de sager, hvor borgeren selv søger på det foreliggende, eller sagen er helt oplagt. Kurset har 4 overordnende formål: Du får et grundigt kendskab til regler og praksis om personkreds og sagsforløb Du bliver skarpere, når det gælder snitfladen til fleksjob og ressourceforløb ...

Peter Wigo Dyrbye

Arbejdsevnen

Om kurset At afklare en borgers arbejdsevne er en helt central opgave for mange sagsbehandlere. Ofte skal man overveje, om en borger har brug for en nærmere afklaring, hvis borgeren er langtidssygemeldt, har problemer ud over ledighed, eller har særlige udfordringer i forhold til at komme i arbejde. Samtidig vil resultatet af denne afklaring få stor betydning for de efterfølgende afgørelser: skal borgeren tilbydes revalidering, visiteres til fleksjob eller ressourceforløb, eller er mulighede...

Peter Wigo Dyrbye

Hvornår er borgeren berettiget til revalidering

Spørgsmålet om, hvornår en borger har ret til revalidering er et af de vanskeligste emner på beskæftigelsesområdet. Det kræver typisk indsamling af mange forskellige typer af oplysninger, en række faglige vurderinger, og ikke mindst et sammensat skøn, der integrerer det hele. Dertil kommer, at snitfladerne til de øvrige beskæftigelsesrettede muligheder kan være vanskelige at definere. På dette kursus bryder vi reglerne ned, sætter fokus på de faglige vurderinger, og skaber en struktur for ...

Peter Wigo Dyrbye

Sagsbehandling fra A-Z

De grundlæggende regler og principper for god borgerbetjening og sagsbehandling er det fundament, som man går på arbejde med, hvis man offentligt ansat, ikke mindst i en kommune. At kende reglerne og forstå meningen med dem gør dem til en del af ens professionelle DNA. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler og belyser undervejs via en række konkrete eksempler, hvornår, hvordan og ikke mindst hvorfor det er vigtigt at overholde dem. Kurset har 4 overordnende formål: D...

Peter Wigo Dyrbye

Beskyttelse af offentligt ansatte

Mange offentligt ansatte kommer ind imellem ud for konflikter med utilfredse borgere. I nogle tilfælde udarter det sig til mere ubehagelige episoder, hvor de bliver truet eller chikaneret, ofte via de sociale medier. Det kan derfor være relevant at have et godt kendskab til de særlige regler i straffeloven om beskyttelse af offentligt ansatte, så man har en idé om, hvornår det generelt bør kunne accepteres, og hvornår det rent faktisk kan være strafbart. På dette kursus gennemgår vi regler...

Peter Wigo Dyrbye

Sygedagpenge - regler om forlængelse

Sygedagpengelovens regler om forlængelse kræver faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Når du arbejder med sygedagpengesager, er det relativt ofte, at du skal træffe afgørelse efter § 27. Du skal have et godt kendskab til regler og praksis, og samtidig skal du holde styr på de formelle sagsbehandlingsregler. Det er ofte tidskrævende, men det er godt givet ud, for det kan meget vel spare tid at gøre tingene ordentligt fra starten. På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt. Det ha...

Peter Wigo Dyrbye

Sygdom og uarbejdsdygtighed

Når du arbejder med sygedagpengesager eller jobafklaringsforløb, skal du næsten dagligt forholde dig til den vigtigste regel i sygedagpengeloven: § 7 om sygdom og uarbejdsdygtighed. Den er omdrejningspunktet for retten til sygedagpenge og jobafklaringsforløb, og der træffes hundredvis af afgørelser efter § 7 hver eneste uge. På dette kursus lærer du de enkelte dele af § 7 grundigt at kende. Vi gennemgår de centrale begreber sygdom og uarbejdsdygtighed med eksempler, så du kan omsætte det t...

Peter Wigo Dyrbye