Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-02-13

Arbejdsgiver og arbejdsleder i BPA-ordninger

Varighed ca. en time

I forbindelse med sagsbehandlingen ved ansøgninger om kontant tilskud (§ 95) og BPA-ordning (§ 96), skal du forholde dig til, hvad det vil sige, at borgeren skal kunne administrere ordningerne.

Det betyder, at du skal have kendskab til, hvad det vil sige, at borgeren skal kunne varetage arbejdsleder – og arbejdsgiveransvaret i disse ordninger.

Du skal kunne lave en socialfaglig vurdering af, om borgeren kan være arbejdsleder – og arbejdsgiver. Vurderingen af arbejdslederansvaret er også en del af personkredsvurderingen.

På dette kursus vil vi gennemgå hvad det vil sige at være arbejdsleder og arbejdsgiver i en kontant tilskudsordning (§ 95) og BPA-ordning (§ 96), og hvilke forpligtelser og opgaver der følger med.

Vi vil også komme ind på kommunens vejledningsforpligtelse, og hvad du som sagsbehandler, skal være særlig opmærksom på.   

Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om.

 

Kurset har følgende overordnede formål:

  • Hvad vil det sige at være arbejdsleder og arbejdsgiver i en kontant tilskudsordning efter servicelovens § 95 og BPA-ordning efter servicelovens § 96.
  • At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om, hvilke opmærksomhedspunkter, du skal have i sagsbehandlingen.
  • Kommunens vejledningsforpligtelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Kommunens vejledningsforpligtelse

I denne lektion vil vi komme omkring hvornår kommunen har vejledningsforpligtelse og hvordan kommunen kan vejlede borgeren. 

12 minutter

2.  Arbejdslederansvaret

I denne lektion ser vi på vurdering om borger/nærtstående kan være arbejdsleder, arbejdslederansvar og vurdering af borgerens adfærd i forhold til at kunne varetage arbejdslederansvaret. 

10 minutter

3.  Arbejdsgiveransvaret

I denne lektion ser vi på samme punkter som forige lektion for en arbejdsgiver. Altså: vurdering om borger/nærtstående kan være arbejdsgiver og arbejdsgiveransvar. 

6 minutter

4.  Særlige opmærksomhedspunkter og arbejdsmiljø

I denne lektion gennemgår vi særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret og arbejdsmiljø. Desuden ser vi på oplæring og træning af arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret samt særlige problemer. 

18 minutter

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.