Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-20

Barnets lov - formål, barnets rettigheder, underretningspligt

Varighed ca. en time

For at kunne arbejde sikkert og kvalificeret efter barnets lov er det nødvendigt at forstå lovens opbygning og formål. Kurset understøtter det afgørende i at forstå forældrenes forpligtelser over for deres barn i forhold til de pligter kommunen har over for socialt udsatte børn.  Det sociale børneområde er komplekst og vanskeligt og meningen med barnets lov er bl.a. at sikre de mest udsatte børn en hurtig og sikker hjælp. Barnets lov er svær at forstå, så den kan være svær at arbejde efter. Dette kursus hjælper til at sikre dig et kvalificeret fundament for arbejdet med børnesager i kommunen. Formålsbestemmelserne gennemgås, da det er vigtigt, at du har godt styr på dem, så de kan hjælpe dig i dit vurderings- og fortolkningsarbejde.
På sammen måde er det afgørende for dit arbejde, at du forstår barnets generelle rettigheder, så du kan integrere dem relevant under hele sagsbehandlingen.

Barnets lov lægger op til fleksibel sagsbehandling i kommunen og indeholder nogle ret diffuse kriterier i de forskellige bestemmelser. Det er helt afgørende at kende de forvaltningsretlige grundsætninger, da det er forståelsen af dem, der kan giver retning på dit arbejde. Kurset giver derfor løbende bud på de forvaltningsretlige regler, der gælder for al sagsbehandling i det offentlige og hvordan de kan hjælpe dig til at understøtte en høj kvalitet i dit arbejde.
På kurset berøres underretningspligten kort i dette kursus, men uddybes sammen med kommunens pligter ved modtagelsen i kurset om undersøgelsestyper efter barnets lov.

Kurset har tre overordnende formål:

 1. Hjælpe til at forstå lovens opbygning og formål 
 2. Give et solidt kendskab til de generelle rettigheder barnet har i loven 
 3. Forstå forvaltningsrettens betydning for sagsarbejdet  
   

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Formålene med loven - Ansvar for barnet

I første lektion skal vi kigge på følgende:

 • Formålene med barnets lov
  • Her ser vi på, hvilke forventninger Folketinget har til kommunens opgaver på det sociale børneområde
    
 • Ansvar for barnet
  • Vi får en overordnet forståelse for henholdsvis forældrenes og kommunens pligter over for barnet
28 minutter

2.  Lovens opbygning og begreber - Forvaltningsrettens betydning i sagsarbejdet

I lektion to kommer Bent ind på følgende: 

 • Lovens opbygning
  • Barnets lov er opbygget anderledes end tidligere sociallove – det kan give udfordringer i det kommunale sagsarbejde
    
 • Forvaltningsrettens betydning i børnesagerne
  • Barnets lov giver mulighed for, at kommunen afpasser sagsarbejdet efter problemets omfang og alvor – det stiller krav til forståelse for de forvaltningsretlige regler
    
13 minutter

3.  Barnets rettigheder

I denne lektion kommer vi ind på 

 • Barnets rettigheder
  • Barnets processuelle rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen gennemgås
    
26 minutter

4.  Underretning

I denne lektion kommer vi ind på 

 • Underretninger
  • Underretningspligten for offentligt ansatte 
  • Vi kigger på overordnet på kommunens opgaver efter modtagelsen

   OBS! Underretning behandles også i kurset om undersøgelser
13 minutter

Bente Adolphsen

Bente Adolphsen

Juridisk konsulent hos Seminarer.dk

I mere end 30 år har Bente Adolphsen dedikeret sit arbejde til juridiske aspekter relateret til børn og deres familier. Hendes erfaring inkluderer tjeneste ved statsamtet og amtsankenævnet, 10 års engagement i Aarhus Amt med fokus på serviceloven og adoptionsloven, samt 2 år som stabsjurist i Aarhus Kommune inden for børne- og familieområdet. Derudover har hun fungeret som ekstern underviser og vejleder ved Aarhus og Aalborg Universiteter samt undervist i social- og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Århus i 16 år. Bente Adolphsen er nu juridisk konsulent hos Seminarer.dk, hvor hendes ekspertise kommer til udtryk i løsningen af konsulentopgaver i flere kommuner. Igennem årene har hun kontinuerligt delt sin viden ved at undervise, holde oplæg og foredrag landet over for en bred vifte af målgrupper, herunder kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og organisationer.