Bente Adolphsen

I mere end 30 år har Bente Adolphsen dedikeret sit arbejde til juridiske aspekter relateret til børn og deres familier. Hendes erfaring inkluderer tjeneste ved statsamtet og amtsankenævnet, 10 års engagement i Aarhus Amt med fokus på serviceloven og adoptionsloven, samt 2 år som stabsjurist i Aarhus Kommune inden for børne- og familieområdet. Derudover har hun fungeret som ekstern underviser og vejleder ved Aarhus og Aalborg Universiteter samt undervist i social- og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Århus i 16 år. Bente Adolphsen er nu juridisk konsulent hos Seminarer.dk, hvor hendes ekspertise kommer til udtryk i løsningen af konsulentopgaver i flere kommuner. Igennem årene har hun kontinuerligt delt sin viden ved at undervise, holde oplæg og foredrag landet over for en bred vifte af målgrupper, herunder kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og organisationer.

Kurser

Barnets lov - planer, opfølgning og ophør

Kurset bygger oven på kurserne om lovens opbygning m.v., lovens undersøgelsestyper og kurset om hjælp og indsatser. På kurset gennemgås først reglerne om barnets plan, derefter ungeplanen og endelig forældrehandleplanen. Vi ser på, hvornår det er et lovkrav at lave en plan og hvornår det kan være hensigtsmæssigt, selv om det ikke er et krav efter loven. Herefter gennemgås reglerne om opfølgning, som i mange situationer lægger op til din vurdering af, hvornår og hvordan der skal følg...

Bente Adolphsen

Barnets lov - rådgivning, hjælp og indsatser

Barnets lov indeholder en række forskelligartede hjælpemuligheder. For at kunne vurdere, hvornår de forskellige indsatstyper er relevante og hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at de kan tildeles, har du dels brug for et overblik over hjælpemulighederne og deres sammenhæng og dels et mere detaljeret kendskab til de enkelte indsatstyper. Kurset giver dig begge dele og bygger oven på kurserne om lovens opbygning m.v. og undersøgelsestyper efter barnets lov. På kurset gennemgås før...

Bente Adolphsen

Barnets lov - undersøgelser

I barnets lov findes en række undersøgelsestyper, som du skal anvende i forskellige situationer. Kurset gennemgår de forskellige typer – scanning – afdækning – børnefaglig undersøgelse, så du dels får et grundigt kendskab til de forskellige undersøgelsestyper og dels får viden om, hvornår du skal anvende den ene eller den anden type. Da det i praksis kan være vanskeligt at finde ud af, hvor meget og hvor lidt, du skal gøre i en sag, giver kurset dig hjælp til at forstå, hvad der ligger i en...

Bente Adolphsen

Barnets lov - formål, barnets rettigheder, underretningspligt

For at kunne arbejde sikkert og kvalificeret efter barnets lov er det nødvendigt at forstå lovens opbygning og formål. Kurset understøtter det afgørende i at forstå forældrenes forpligtelser over for deres barn i forhold til de pligter kommunen har over for socialt udsatte børn.  Det sociale børneområde er komplekst og vanskeligt og meningen med barnets lov er bl.a. at sikre de mest udsatte børn en hurtig og sikker hjælp. Barnets lov er svær at forstå, så den kan være svær at arbejde efter. D...

Bente Adolphsen