Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-20

Barnets lov - planer, opfølgning og ophør

Varighed ca. 2 timer

Kurset bygger oven på kurserne om lovens opbygning m.v., lovens undersøgelsestyper og kurset om hjælp og indsatser.


På kurset gennemgås først reglerne om barnets plan, derefter ungeplanen og endelig forældrehandleplanen. Vi ser på, hvornår det er et lovkrav at lave en plan og hvornår det kan være hensigtsmæssigt, selv om det ikke er et krav efter loven.


Herefter gennemgås reglerne om opfølgning, som i mange situationer lægger op til din vurdering af, hvornår og hvordan der skal følges op. For at skabe forståelse for formålet med reglerne, ses barnets lovs tanke om sagsflow i sammenhæng med kravene til opfølgning og afgørelse under igangværende indsatser.
I en selvstændig lektion gennemgås reglerne om opfølgning, afgørelser og samvær under anbringelsen – bortset fra de regler, hvor børne- og ungeudvalget har kompetencen. Her kan henvises til kurserne om afgørelser uden samtykke. 


Endelig gennemgås reglerne om ophør af støttende indsatser og anbringelse.

Kurset har tre overordnende formål:

 1. Give kendskab til lovens regler om planer, opfølgning og ophør 
 2. Give et solidt afsæt for at kunne udarbejde planer, foretage relevant opfølgning og træffe korrekte afgørelser om ophør 
 3. Skabe forståelse for forvaltningsrettens betydning for, at det sikres, at indsatser tjener deres formål og der følges relevant op på iværksatte indsatser – og ikke mindst, at indsatser ophører, når de har tjent deres formål
   

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Barnets plan

I denne lektion kommer vi ind på Barnets plan:

 • Vi gennemgår reglerne om barnets plan og ser på, hvornår den kan og skal laves.
 • Vi ser på, hvilke krav der er til dens indhold og hvordan barnet og familien inddrages.
 • Revision af planen kommer vi ind på i lektionerne om opfølgning.

  Vi ser på Ungeplanen i næste lektion.
15 minutter

2.  Ungeplanen

I denne lektion kommer vi ind på ungeplanen:

 • Vi gennemgår reglerne for den unges plan og ser på, hvornår den kan og skal laves.
 • Vi ser på, hvilke krav der er til dens indhold og hvordan den unge og familien inddrages.
 • Revision af planen kommer vi ind på i lektionerne om opfølgning.
 • Vi ser på forældrenes plan i anbringelsessager i næste lektion.
   
10 minutter

3.  Plan for forældrenes hjælp under barnets anbringelse

I denne lektion kommer vi ind på Forældrehandleplanen:

 • Vi repeterer reglerne om støtteperson og hjælp til forældrene under barnets anbringelse.
 • Vi får viden om, hvornår der skal laves en særskilt  plan for forældrene.
 • Vi gennemgår kravene til forældrehandleplanen.
 • Revision af planen kommer vi ind på i lektionerne om opfølgning.
   
13 minutter

4.  Opfølgning i løbende sager

I denne lektion gennemgår vi reglerne om opfølgning:

 • Vi berører, hvad det er, der skal opnås gennem opfølgning.
 • Vi ser på de regler, der gælder om opfølgning i barnets lov.
 • Vi forholder os særligt til de forvaltningsretlige regler, der er relevante i forbindelse med løbende sager.
 • I den næste lektion gennemgår vi de regler, der knytter sig til tiden under barnets anbringelse.
   
14 minutter

5.  Særlige regler under en anbringelse

I denne lektion kommer vi ind på: 

 • De særlige krav til afgørelser og opfølgning, der gør sig gældende, når et barn er anbragt uden for hjemmet.
 • Vi ser på, kommunens kompetence til løbende at træffe afgørelse under barnets anbringelse.
 • Vi gennemgår de regler om samvær, som kommunen har hjemmel til at træffe.
 • Vi runder af med evt. revision af planen.
30 minutter

6.  Ophør af indsatser

I denne lektion kommer vi ind på:

 • Hvornår en indsats skal ophøre.
 • Hvilke overvejelser du skal gøre i forbindelse med stillingtagen til ophør af indsatser.
 • Vi ser på, hvilke betingelser, der kan være knyttet til ophør af en indsats. 
   
9 minutter

7.  Ophør af en anbringelse

I denne lektion kommer vi ind på

 • Hvornår en anbringelse skal ophøre.
 • Vi ser på de særlige krav, der er til kommunen i forbindelse med, at en anbringelse skal afsluttes.
 • Forældrenes mulighed for at bede om hjemgivelse og betingelserne for det gennemgås.
 • Endelig berører vi muligheden for at bede Ankestyrelsen om en vurdering af kommunens afgørelse om hjemgivelse. 
   
16 minutter

Bente Adolphsen

Bente Adolphsen

Juridisk konsulent hos Seminarer.dk

I mere end 30 år har Bente Adolphsen dedikeret sit arbejde til juridiske aspekter relateret til børn og deres familier. Hendes erfaring inkluderer tjeneste ved statsamtet og amtsankenævnet, 10 års engagement i Aarhus Amt med fokus på serviceloven og adoptionsloven, samt 2 år som stabsjurist i Aarhus Kommune inden for børne- og familieområdet. Derudover har hun fungeret som ekstern underviser og vejleder ved Aarhus og Aalborg Universiteter samt undervist i social- og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Århus i 16 år. Bente Adolphsen er nu juridisk konsulent hos Seminarer.dk, hvor hendes ekspertise kommer til udtryk i løsningen af konsulentopgaver i flere kommuner. Igennem årene har hun kontinuerligt delt sin viden ved at undervise, holde oplæg og foredrag landet over for en bred vifte af målgrupper, herunder kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og organisationer.