Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-20

Barnets lov - undersøgelser

Varighed ca. en time

I barnets lov findes en række undersøgelsestyper, som du skal anvende i forskellige situationer.
Kurset gennemgår de forskellige typer – scanning – afdækning – børnefaglig undersøgelse, så du dels får et grundigt kendskab til de forskellige undersøgelsestyper og dels får viden om, hvornår du skal anvende den ene eller den anden type.
Da det i praksis kan være vanskeligt at finde ud af, hvor meget og hvor lidt, du skal gøre i en sag, giver kurset dig hjælp til at forstå, hvad der ligger i en differentieret sagsoplysning. For at bedre forståelsen inddrages forvaltningsretten løbende.
Du får forståelse for, hvilke krav, der stilles til processen omkring scanning. I forbindelse med scanningsbestemmelsen gennemgås også nogle af de pligter, det påhviler kommunen at overholde i forbindelse med modtagelse af en underretning.
Du får viden om, hvad der forventes af en afdækning og hvilke processuelle krav, der stilles.
Den børnefaglige undersøgelse gennemgås og kravene til det metodiske arbejde med undersøgelsen uddybes.
Der sættes fokus på kommunens opgaver i forhold til evt. andre børn i familien.
Endelig gennemgås reglerne om undersøgelse i forhold til et barn, der endnu ikke er født.
Kurset danner baggrund for kurset om indsatser og anbringelse. 

Kurset har tre overordnende formål:

 1. Du får et grundigt kendskab til de forskellige undersøgelsestyper. 
 2. Du får et solidt kendskab til, hvordan du skal arbejde med de forskellige undersøgelselsestyper
 3. Du forstår forvaltningsrettens betydning for sagsarbejdet  

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  §§ 18-20 De tre undersøgelsestyper

I denne lektion kommer vi ind på: 

 • Hvilke typer af undersøgelser, der findes i loven

 • Hver undersøgelsestype gennemgås overordnet, så der skabes klarhed over, hvornår du skal undersøge efter de forskellige bestemmelser

 • Vi ser på, hvad det betyder, at der skal undersøges afpasset og tilstrækkeligt

 • Vi kommer omkring de processuelle regler, der er relevante under sagsoplysningen

 • Kurset bygger ovenpå kurset om barnets lovs formål og opbygning, så husk at sikre inddragelse af barnet

15 minutter

2.  § 18 Screening

I denne lektion går vi i dybden med § 18

 • Vi ser på, hvilken sagsoplysning, du må foretage under selve screeningen
 • Hvem og hvad kan inddrages
 • Hvordan forholder § 18 sig til 24-timers reglen i § 136, stk. 2
 • Underretning/screening
 • Hvad kan en screening munde ud i?
16 minutter

3.  § 19 Afdækning

I denne lektion, går vi i dybden med kravene til en afdækning efter § 19

 • Forvaltningsrettens betydning inddrages
 • Kravet til afdækningsnotatet gennemgås
 • De betingelser, der knytter sig til den efterfølgende afgørelse berøres
13 minutter

4.  § 20 Børnefaglig undersøgelse

I denne lektion går vi i dybden med § 20

 • Vi kommer ind på kravene til undersøgelsen
 • Hvad du kan og skal undersøge
 • Hvordan du undersøger
 • Hvad du skal være opmærksom på
 • Muligheden for at iværksætte støttende indsatser under undersøgelsen
 • Hvad undersøgelsen skal resultere i
 • - og hvor lang tid den må tage

5.  § 23 Undersøgelse uden samtykke

I denne lektion berører vi kort muligheden for at gennemføre den børnefaglige undersøgelse under barnets ophold uden for hjemmet. 

6 minutter

6.  §§ 24-27 Screening, afdækning og undersøgelse af kommende forældre

I denne lektion ser vi på, hvilke regler, der gælder, hvis der er tale om et barn, der endnu ikke er født.

 • Screening efter § 24
 • Afdækning efter § 25
 • Børnefaglig undersøgelse efter § 26
  • herunder hvordan denne undersøgelse skal foretages
11 minutter

Bente Adolphsen

Bente Adolphsen

Juridisk konsulent hos Seminarer.dk

I mere end 30 år har Bente Adolphsen dedikeret sit arbejde til juridiske aspekter relateret til børn og deres familier. Hendes erfaring inkluderer tjeneste ved statsamtet og amtsankenævnet, 10 års engagement i Aarhus Amt med fokus på serviceloven og adoptionsloven, samt 2 år som stabsjurist i Aarhus Kommune inden for børne- og familieområdet. Derudover har hun fungeret som ekstern underviser og vejleder ved Aarhus og Aalborg Universiteter samt undervist i social- og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Århus i 16 år. Bente Adolphsen er nu juridisk konsulent hos Seminarer.dk, hvor hendes ekspertise kommer til udtryk i løsningen af konsulentopgaver i flere kommuner. Igennem årene har hun kontinuerligt delt sin viden ved at undervise, holde oplæg og foredrag landet over for en bred vifte af målgrupper, herunder kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og organisationer.