Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-06-14
Under opdatering

Behandling af personer med misbrug

Varighed ca. 2 timer

Reglerne om behandling af voksne personer (fyldt 18 år) med misbrug – stofmisbrug og alkoholmisbrug

Voksne personer (fyldt 18 år) med alkohol- og/eller stofmisbrug har behov for ydelser efter såvel serviceloven som sundhedsloven i forhold til behandling af misbruget. 

På dette kursus tages udgangspunkt i servicelovens regler om stofmisbrugsbehandling efter servicelovens §§ 101, 101 a og § 107. Derudover gennemgås sundhedslovens kapitel 41 om lægesamtale og lægelig stofmisbrugsbehandling. Samt sundhedslovens kapitel 40 om behandling for stofmisbrug.  Vi kommer også ind på reglerne om behandlingsgaranti, frit valg og reglerne om tilbageholdelse af alkohol- eller stofmisbrugere i behandling. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle sagsbehandlere uanset uddannelsesbaggrund, som arbejder med socialt udsatte personer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overblik - hvor finder du reglerne

I lektion 1 får du et overblik over, hvor du finder reglerne om misbrugsbehandling. Derudover gennemgår vi indholdet af kurset.

7 minutter

2.  Behandling for stofmisbrug - Servicelovens § 101

I denne lektion er fokus på de regler, der særligt gælder for den sociale stofmisbrugsbehandling. Reglerne om målgruppen, behandlingsgaranti, helhedsorienteret afdækning af borgerens behov, frit valg, behandlingsplan, dag- eller døgntilbud mv. 

20 minutter

3.  Behandling for stofmisbrug - Servicelovens § 101

Vi fortsætter med de regler, der særligt gælder for den sociale stofmisbrugsbehandling. Reglerne om målgruppen, behandlingsgaranti, helhedsorienteret afdækning af borgerens behov, frit valg, behandlingsplan, dag- eller døgntilbud mv. v.

12 minutter

4.  Behandling for stofmisbrug - Sundhedsloven

Fokus i lektion 3 er reglerne i sundhedsloven om stofmisbrugsbehandling. Reglerne om lægesamtale, substitutionsbehandling, behandlingsgaranti, frit valg m.v.

12 minutter

5.  Stofmisbrug - anonym behandling - Serviceloven § 101 a

Vi gennemgår den særlige regel om anonym stofmisbrugsbehandling for personer, der ikke har andre sociale problemer end stofmisbruget (ikke modtager støtte efter servicelovens kapitel V). 

4 minutter

6.  Behandling for alkoholmisbrug - Sundhedslovens kapitel 40

Gennemgang af sundhedslovens kapitel 40 om behandling for alkoholmisbrug herunder behandlingsgarantien, frit valg, anonym behandling. 

8 minutter

7.  Alkohol- og stofmisbrugsbehandling - Tilsyn og klagemuligheder

Her får du bl.a. svar på hvem der fører tilsyn med behandlingsstederne. Vi gennemgår også klagemulighederne i forhold til behandlingen.

6 minutter

8.  Diverse- kvalitetsstandard - kontrakt med mulighed for tilbageholdelse

Hvor finder du reglerne om kvalitetsstandard i forhold til stofmisbrugsbehandlingen? 

 En overordnet gennemgang af reglerne om tilbageholdelse af personer i behandling.

16 minutter

9.  Opsamling på kurset

Vi tager en kort opsamling på de vigtigste pointer gennem kurset. 

6 minutter

Birgitte Guldbrandsen

Birgitte Guldbrandsen

Jurist i Silkeborg Kommune

Birgitte er Cand. Jur. med 30 års erfaring på det sociale område. De seneste 11 år har hun været specialkonsulent i en kommunal Socialafdeling (specialiseret voksenområde). Hun har undervisningserfaring fra VIAUC (Socialrådgiver uddannelsen) og som censor på samme uddannelse. Birgitte er tidligere ansat i Ankestyrelsen, Statsforvaltningen (nuværende Familieretshus), DUKH (Uvildige konsulentordning på Handicapområdet).