Birgitte Guldbrandsen

Birgitte er Cand. Jur. med 30 års erfaring på det sociale område. De seneste 11 år har hun været specialkonsulent i en kommunal Socialafdeling (specialiseret voksenområde). Hun har undervisningserfaring fra VIAUC (Socialrådgiver uddannelsen) og som censor på samme uddannelse. Birgitte er tidligere ansat i Ankestyrelsen, Statsforvaltningen (nuværende Familieretshus), DUKH (Uvildige konsulentordning på Handicapområdet).

Kurser

Dækning af nødvendige merudgifter til voksne - servicelovens § 100 del 2

På dette kursus graver vi et spadestik dybere end på det grundlæggende kursus om § 100. Du kan med fordel se det grundlæggende kursus først. Del 2 bygger ovenpå og forudsætter, at du har set del 1.  Hvis du i forvejen er godt inde i § 100 og har styr på de enkelte elementer af § 100, som målgruppeafklaring, betingelserne om nødvendighed, merudgift, og ”følge af”, minimumsbeløb osv. kan du gå direkte til kurset § 100 del 2. Vores anbefaling er dog, at du ser begge kurser for at få det fulde...

Birgitte Guldbrandsen

Behandling af personer med misbrug

Reglerne om behandling af voksne personer (fyldt 18 år) med misbrug – stofmisbrug og alkoholmisbrug Voksne personer (fyldt 18 år) med alkohol- og/eller stofmisbrug har behov for ydelser efter såvel serviceloven som sundhedsloven i forhold til behandling af misbruget.  På dette kursus tages udgangspunkt i servicelovens regler om stofmisbrugsbehandling efter servicelovens §§ 101, 101 a og § 107. Derudover gennemgås sundhedslovens kapitel 41 om lægesamtale og lægelig stofmisbrugsbehand...

Birgitte Guldbrandsen

Dækning af nødvendige merudgifter til voksen servicelovens § 100

Dækning af nødvendige merudgifter til voksne – Servicelovens § 100 På dette kursus gennemgår vi § 100 med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om fastlæggelse af personkredsen for dækning af merudgifter og vurderingen af hvornår en udgift dels er en merudgift og dels er nødvendig. Herudover handler det om ophør og opfølgning af sager om merudgifter. Der er metodepligt ved behandling af sager om dækning af merudgifter. Vi præsenterer de to mulige metode...

Birgitte Guldbrandsen

Klagesagsbehandling

Bemærk venligst, at kurset snarest muligt vil blive opdateret med praksisændringen i principmeddelelse 38-23 om klagefristoverskridelse. Principmeddelelserne 29-20 og 22-21 er nu historiske. Ændringerne er relevante i forhold til kursets lektion 4.  Det er en almindelig del af dagligdagen, at borgerne klager over de afgørelser, der træffes. Reglerne om klagesagsbehandling er derfor evigt aktuelle. På dette kursus tager vi udgangspunkt i retssikkerhedslovens regler om klagesagsbehandling...

Birgitte Guldbrandsen

Jura i sagsbehandlerens arbejde

Jura i sagsbehandlerens arbejde (juridisk metode for sagsbehandlere)  Du får svar på: Hvad er forskellen på en lov, en bekendtgørelse og en lovbekendtgørelse?  Hvordan er reglerne for fortolkning?  Hvordan er rammer for skønsudøvelse?  Introduktion til beslutningsmodel du kan anvende/allerede anvender hver dag i dit arbejde  Det hele illustreres med konkrete eksempler  . Du får en praksis nær gennemgang Du får ikke:  En nørdet og retsvidenskabelig og tilbundsgåen...

Birgitte Guldbrandsen

Optagelse i botilbud uden samtykke

Om kurset Kursus i reglerne om optagelse i botilbud/friplejehjem mv. uden samtykke(flyttereglerne). Servicelovens §§ 129, stk. 1 og 2, § 129 a og § 136 f.  En praksisnær guide.  Du får overblik over sagsbehandlingen og styr på den indholdsmæssige del af reglerne.  Varighed ca. 2 timer Du får svar på, hvordan du anvender flyttereglerne, når:  Oliver på snart 18 år skal flytte hjemmefra. Oliver har udviklingshæmning i svær grad og er ude af stand til at give et informeret samt...

Birgitte Guldbrandsen