Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-08-25
Ajour d. 2023-01-27

Botilbud

Varighed ca. en time

Når du arbejder med området for voksne med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer skal du vide hvad kriterierne er for at bevillige botilbud. Kurset behandler botilbud efter servicelovens § 107, § 108 og almenboliglovens § 105. Du skal have viden om de forskellige botilbudstyper og den hjælp borgerne skal kunne gives i botilbud. Det er også vigtigt at du har kendskab til borgerens rettigheder og samarbejdet mellem kommunen og de botilbud borgerne bor i. 

Kurset har følgende formål

  • Du får viden om botilbud efter serviceloven § 107, § 108 og almenboliglovens § 105 og målgruppen for botilbud
  • Du får en grundlæggende forståelse af hvordan sagsbehandlingen og visitering til botilbud skal håndteres i kommunen
  • Du får indsigt i borgerens rettigheder ved valg af botilbud
  • Du får indsigt i samspillet mellem kommune og botilbud

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om botilbud

SEL § 107, § 108 og ABL § 105
Den første lektion indleder med 'generelt om botilbud', hvor der blandt vil blive præsenteret de forskellige krav, fagligheder, vurderinger m.m. i forbindelse med serviceloven. 

16 minutter

2.  Botilbud efter § 107

Denne lektion præsenterer botilbud efter § 107, hvilket berører midlertidige botilbud til borgeren, samt hvilke ydelser m.m. borgeren er berettiget. 

8 minutter

3.  Botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105 Lektion

I lektion 3 er der tale om et varigt botilbud, samt nærmere bekendtgørelser, krav og rettigheder. 

8 minutter

4.  Frit valg § 108 og § 105

SEL § 108
Denne lektion omhandler det frie valg mellem § 108 efter serviceloven og almenlovens § 105. Dette indbefatter borgerens orienteringer, muligheder og sammenligninger af botilbud.  

7 minutter

5.  Handle -og betalingskommune

RTL § 9 og § 9 c
I denne lektion vil spørgsmål om det at være en handle -og betalingskommune i praksis blive præsenteret. Herom lov om retsikkerhed og administration på det sociale område. 

10 minutter

6.  Ydelser under ophold i botilbud

SEL § 83 og § 85
Overordnet vedrører denne lektion forskellige forhold og bevillinger af ydelser under ophold i et botilbud - heriblandt særskilte bevillinger.  

6 minutter

7.  Flytning til og fra botilbud

SEL § 107 og § 108
Denne lektion omhandler flytning til og fra botilbud, hvilket berører borgerens rettigheder - både i de midlertidige og længerevarende botilbud. 

4 minutter

8.  Samspillet mellem botilbud og kommune

SEL § 148
I denne lektion vil der afslutningsvis præsenteres samspillet mellem botilbud og kommunen. Dette vedrører de eventuelle dilemmaer, uoverenstemmelser m.m. der kan opstå i praksis. 

12 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.