Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-12-16
Ajour d. 2023-01-17

Dækning af nødvendige merudgifter til voksen servicelovens § 100

Varighed ca. en time

Dækning af nødvendige merudgifter til voksne – Servicelovens § 100

På dette kursus gennemgår vi § 100 med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om fastlæggelse af personkredsen for dækning af merudgifter og vurderingen af hvornår en udgift dels er en merudgift og dels er nødvendig. Herudover handler det om ophør og opfølgning af sager om merudgifter. Der er metodepligt ved behandling af sager om dækning af merudgifter. Vi præsenterer de to mulige metoder, der skal anvendes.

Kurset er for sagsbehandlere, der arbejder med borgere med funktionsnedsættelser. Det er først og fremmest målrettet myndighedssagsbehandlere, men andre medarbejdergrupper kan med fordel følge kurset og derigennem få kendskab til regler og praksis på området.

Kurset er det første af to planlagte kurser om § 100. Det indeholder en grundlæggende og systematisk gennemgang af Servicelovens § 100 med anvendelse af konkrete eksempler. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan også være relevant for andre med interesse indenfor området.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Funktionsevnebekendtgørelsen

Lektion et vil indeholde en præsentation af funktionsevnemetoden og voksenudredningsmetoden i forhold til metodepligten. Ligeledes vil der være henvisning til relevante bestemmelser i funktionsevnebekendtgørelsen 

7 minutter

2.  Personkredsen (målgruppen)

I lektion vil der være en grundig gennemgang af de enkelte betingelser i forhold til personkredsvurderingen, herunder varighedskriteriet, betingelserne om at lidelsen skal være indgribende samt krav om hjælpeforanstaltninger. Vurdering med og uden medicin mv. 

21 minutter

3.  Nødvendige merudgifter

I lektion tre vil der være eksempler på nødvendige og ikke nødvendige merudgifter en systematisk gennemgang af, hvordan du foretager denne vurdering. 

8 minutter

4.  Dækning efter andre regler

I denne lektion gennemgås princippet om sektoransvar, afgrænsning af § 100 til andre bestemmelser. Hvad har forrang? 

6 minutter

5.  Sandsynliggørelse, dokumentation, bagatelgrænse, opfølgning, ophør

I den sidste lektion vil jeg sige lidt om bagatelgrænsen, udmåling af tilskuddet, samt opfølgning og ophør. 

9 minutter

Birgitte Guldbrandsen

Birgitte Guldbrandsen

Jurist i Silkeborg Kommune

Birgitte er Cand. Jur. med 30 års erfaring på det sociale område. De seneste 11 år har hun været specialkonsulent i en kommunal Socialafdeling (specialiseret voksenområde). Hun har undervisningserfaring fra VIAUC (Socialrådgiver uddannelsen) og som censor på samme uddannelse. Birgitte er tidligere ansat i Ankestyrelsen, Statsforvaltningen (nuværende Familieretshus), DUKH (Uvildige konsulentordning på Handicapområdet).