Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-20

Dækning af nødvendige merudgifter til voksne - servicelovens § 100 del 2

Varighed ca. 2 timer

På dette kursus graver vi et spadestik dybere end på det grundlæggende kursus om § 100. Du kan med fordel se det grundlæggende kursus først. Del 2 bygger ovenpå og forudsætter, at du har set del 1. 

Hvis du i forvejen er godt inde i § 100 og har styr på de enkelte elementer af § 100, som målgruppeafklaring, betingelserne om nødvendighed, merudgift, og ”følge af”, minimumsbeløb osv. kan du gå direkte til kurset § 100 del 2. Vores anbefaling er dog, at du ser begge kurser for at få det fulde udbytte.  

Del 2 omhandler bl.a. et kort brush up på grundbetingelserne. Derudover gennemgår Birgitte Guldbrandsen følgende typer af merudgifter: kørsel, medicin, behandling, husleje, varme og håndsrækninger, kost og diætpræparater og afgrænsning til anden lovgivning. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Brush up fra § 100 kursus del 1

Kort genopfriskning af de grundlæggende betingelser i § 100. 

6 minutter

2.  Driftsudgifter til bil og anden kørsel

Ville borger have haft bil uden sit handicap og hvilken betydning har dette for dækning af merudgifter? 

Almindelig bil eller særlig stor og driftsmæssig dyr bil.

Forskellige former for kørsel.

Variable og faste driftsudgifter til bil.

Hvad hvis husstanden har flere biler? 

Kørsel til arbejde – afgrænsning til Ligningslovens § 9D.

Handicapkørsel – Lov om trafikselskaber § 11 (104 ture).

29 minutter

3.  Behandling

Medicin – med og uden tilskud – enkelttilskud.

Afgrænsning til aktivlovens regler om behandlingsudgifter.

Behandling og afgrænsning til sundhedssektoren – sundhedsloven.

17 minutter

4.  Husleje og varme

Merudgifter til husleje, varme, sommerhus.

12 minutter

5.  Håndsrækninger

Håndsrækninger og afgrænsning til andre bestemmelser i lovgivningen.

18 minutter

6.  Kost- og diætpræparater

Diabetes, sonderemidier og ernæringspræparater.

6 minutter

7.  Afgrænsning til anden lovgivning

Systematisk tilgang til afgrænsning til anden lovgivning, herunder ”udelukkelsesmetoden”. 

13 minutter

Dækning af nødvendige merudgifter til voksne - servicelovens § 100 del 2

Birgitte Guldbrandsen

Birgitte Guldbrandsen

Jurist i Silkeborg Kommune

Birgitte er Cand. Jur. med 30 års erfaring på det sociale område. De seneste 11 år har hun været specialkonsulent i en kommunal Socialafdeling (specialiseret voksenområde). Hun har undervisningserfaring fra VIAUC (Socialrådgiver uddannelsen) og som censor på samme uddannelse. Birgitte er tidligere ansat i Ankestyrelsen, Statsforvaltningen (nuværende Familieretshus), DUKH (Uvildige konsulentordning på Handicapområdet).