Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-04
Ajour d. 2023-01-27

Efterværn

Varighed ca. en time

 -  5 anmeldelser

Kursusbeskrivelse  – Efterværn

Hvem er målgruppen for efterværn – og hvilken kommune skal egentlig behandle sagen? – hvad skal der lægges vægt på når det skal vurderes om en ung er i målgruppen for efterværn? Hvem skal handle og hvem skal betale?

Det er nogle af de emner, der gennemgås i dette kursus.

I nogle sager er det en kompliceret sagsbehandling der skal foretages når der skal bevilliges efterværn. Sagsbehandlingen skal foretages inden for en given tidsramme. Det kræver nogle gange at man er vågen og forstår konsekvensen af de handlinger man foretager sig når man arbejder med området.

Kurset vil skærpe både din viden og din forståelse for efterværn – men også din opmærksomhed på nogle faldgruber.

Kurset har følgende overordnede formål:

  • Du bliver i stand til at vurdere om en ung er indenfor eller udenfor målgruppen for efterværn
  • Du får viden om hvornår efterværn kan bevilliges og genoptages
  • Du får kendskab til de foranstaltninger, der kan iværksættes
  • Du bliver i stand til at gennemføre sagsbehandlingsprocessen i en efterværnssag
  • Du får forståelse for hvem der har ansvaret for at behandle en sag, når der er flere kommuner involveret
  • Du får kendskab til mellemkommunal refusion for efterværn

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til efterværn

SEL § 76
I denne første lektion giver Pernille dig et overblik over indholdet af servicelovens § 76, som er grundlaget for efterværn.

5 minutter

2.  Forskellen på en børne- og en efterværnssag samt kriterierne fir at bevillige efterværn

SEL § 76
Lektionen giver dig forståelse for, hvad der skal ske i sagsbehandlingen, når en ung fylder 18 år. Dernæst vil du blive sat ind i, hvordan du vurderer om en ung er i målgruppen for at få bevilliget efterværn.

6 minutter

3.  Indsatsmuligheder i efterværn

SEL § 76
I lektionen giver Pernille dig et indblik i hvilke indsatser der kan iværksættes som efterværn – og for sammenhængen mellem målgruppe/personkreds og mulighed for indsats.

8 minutter

4.  Handleplanen og samarbejdspartnere ved efterværn

SEL § 140
I denne lektion får du en forståelse for indholdet af den handleplan der skal udarbejdes og et overblik over de aktører der skal samarbejde under et efterværn

9 minutter

5.  Opfølgning, varighed og ophør af efterværn

SEL § 76, stk. 7 og § 148, stk. 2
Denne lektion vil give dig forståelse for hvornår der skal følges op, hvornår efterværn skal ophøre og kravene til sagsbehandlingen ved ophør.

5 minutter

6.  Den unges forsørgelse og egenbetaling

SEL § 160
I denne lektion gennemgår Pernille hvordan den unge kan blive forsørget under efterværn og hvornår den unge skal betale for efterværn.

10 minutter

7.  Kommunens pligt til at træffe afgørelse om efterværn for anbragte unge, sagens behandling og mellemkommunal refusion

SEL § 76, RTL § 9 og § 9 c
I denne lektion får du en forståelse for sagsprocessen i en efterværnssag.

14 minutter

8.  Sagsbehandlingsprocessen når en ung får ny opholdskommune/handlekommune ved det fyldte 18 år

SEL § 76 og RTL § 9
Lektionen giver dig forståelse for behandlingen af en sag, når den unge skifter opholdskommune/handlekommune ved det fyldte 18 år.

16 minutter

9.  Bevilling og genoptagelse af efterværn efter det fyldte 18 år

SEL § 76
Lektionen vil give dig forståelse for hvornår og hvordan en sag om bevilling og genoptagelse af efterværn efter det fyldte 18 år skal behandles.

5 minutter