Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-01

Egenbetaling i botilbud

Varighed ca. en time

Når du arbejder med at bevillige botilbud til voksne, skal du kende til reglerne for fastsættelse af hvad borgeren skal betale for at bo i et botilbud. 

Du skal forstå at der er forskel på den pris der er beregnet for opholdet og det beløb borgeren skal betale. 

Det er forskelligt hvordan kommunerne organiserer sig. Derfor er det ikke nødvendigvis den samme ansatte der bevilliger botilbud, som beregner egenbetaling. I de kommuner hvor opgaven er fordelt på flere forudsætter det et tæt samarbejde mellem den, der bevilliger botilbud og den der beregner egenbetalingen. Med henblik på at give borgeren den korrekte behandling er det nødvendigt, at alle der har en funktion i forbindelse med beregning af egenbetaling har kendskab til beregning og fastsættelse af egenbetaling i botilbud. 

Kurset har følgende formål:

  • Du kender til reglerne om beregning og fastsættelse af egenbetaling i botilbud for voksne
  • Du får et grundlag for at beregne såvel prisen på boligen som den egenbetaling borgeren skal betale
  • Du ved hvilken kommune der skal træffe afgørelse om egenbetaling over for borgeren

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om egenbetaling i botilbud

SEL § 163
Den første lektion giver et overblik over botilbudsformer og krav til egenbetaling, samt hvorledes kommunen beregner egenbetaling efter serviceloven.  

10 minutter

2.  Egen betaling i midlertidigt tilbud efter servicelovens § 107

SEL § 107
I denne lektion vil egen betaling i midlertidigt tilbud efter servicelovens § 107 blive præsenteret med udgangspunkt i bekendtgørelsen 1387 og hvad der egentlig står i den, samt efterfølgende ændringer herpå. 

9 minutter

3.  Den konkrete beregning af egenbetaling i midlertidigt botilbud

I denne lektion gennemgår Pernille Dalmar hvilke nødvendige og vigtige oplysninger der indgår, når der skal beregnes på egenbetaling i et midlertidigt botilbud 

7 minutter

4.  Krav til afgørelsens indhold

SEL § 163
Lektion fire omhandler afgørelsen og afgørelsens indhold i midlertidigt botilbud ift. afgørelser og betalingsforpligtelser. 

5 minutter

5.  Egenbetaling i tilbud efter servicelovens § 108

SEL § 163
I denne lektion vil der blive fremhævet hvilke indviklede regler og beregninger indgår i forbindelse med hvad et botilbud koster, og hvad borgeren skal betale. 

14 minutter

6.  Krav om boligdokument

SEL § 111
Lektion seks omhandler boligdokumenter, samt hvordan dette forholder sig i bekendtgørelsen 715 om lejerettigheder.  

5 minutter

7.  Egenbetaling for serviceydelser

SEL § 161
Denne lektion omhandler betaling for kost og befordring, og hvordan service- og sociale ydelser bevilliges i henhold til serviceloven

6 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.