Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-09-20
Ajour d. 2023-09-18

Fleksløntilskud

Varighed 30 minutter

På dette kursus lærer du mere om principperne for beregning af fleksløntilskud. Der sættes fokus på nogle af de elementer ved fleksløntilskud, som medlemmerne har svært ved, og som du har brug for at kunne forklare dem, når de ringer.

På kurset gennemgår vi også en udbetalingsmeddelelse fra det Kommunale Ydelsessystem KY, så du kan se, hvordan udbetalingsmeddelelsen er opdelt.

Kurset har fire overordnende formål:

  • Du får en forståelse af fleksløntilskuddet, hvordan det startes op, og hvad vi skal bruge af oplysninger for at kunne beregne det.
  • Du får et grundigt kendskab til hvad lønloftet er, og hvordan det skal bruges, og du får kendskab til regler vedrørende de 14 dages lønnede.
  • Du får et overblik over, hvad der indgår og ikke indgår i beregningen af fleksløntilskud
  • Du bliver i stand til at hjælpe medlemmerne med eventuelle spørgsmål omkring udbetalingsmeddelelsen i KY og spørgsmål om lønloftet.

Kurset henvender sig primært til rådgivere i faglige organisationer, som vejleder de medlemmer, der er ansat i et fleksjob, og modtager fleksløntilskud.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvilke oplysninger skal vi bruge fra Jobcentret?

Du får et overblik over hvilke oplysninger, der er nødvendige for at kunne beregne fleksløntilskud og vigtigheden af, at oplysningerne er korrekte.

7 minutter

2.  Forklaring af lønloftet, samt beregningsmåned

Du vil her får en forklaring på lønloftet, og der vil blive gennemgået eksempler på brugen heraf, så du kan forklare medlemmerne, hvad det bruges til.

5 minutter

3.  14 dages lønnet

Du får et kort overblik over, hvordan en 14 dages lønnet er anderledes end en månedslønnet.

3 minutter

4.  Elementer der indgår og ikke indgår i beregningen

Du får viden om de vigtigste og mest brugte elementer, som indgår og ikke indgår i beregningen.

4 minutter

5.  Ændringer i løn, hvornår skal medlemmerne reagere

Du vil her få overblik over, hvad medlemmerne skal reagere på i forhold til ændringer i deres løn og de vigtigste af de ændringer, der skal reageres på.

6 minutter

6.  KY – Det kommunale Ydelsessystem

I den sidste lektion gennemgås en udbetalingsmeddelelse i KY, så du vil blive i stand til at besvare spørgsmål fra medlemmerne om denne i forhold til beregningerne i udbetalingsmeddelelsen.

5 minutter

Christina Kjeldstrøm

Christina Kjeldstrøm

Assistent hos Københavns Kommune

Christina Kjeldstrøm er aktuelt ansat i Københavns Kommunes ydelsesservice, hvor hun arbejder som specialist i løntilskudsafdelingen, og vejleder, beregner og udbetaler fleksløntilskud til virksomheder med fleksjobansatte borgere. Christina er regnskabsuddannet og har mange års praksiserfaring med administration af ydelser på beskæftigelsesområdet fra sine ansættelser både i ydelses- og jobcenterregi.