Christina Kjeldstrøm

Christina Kjeldstrøm er aktuelt ansat i Københavns Kommunes ydelsesservice, hvor hun arbejder som specialist i løntilskudsafdelingen, og vejleder, beregner og udbetaler fleksløntilskud til virksomheder med fleksjobansatte borgere. Christina er regnskabsuddannet og har mange års praksiserfaring med administration af ydelser på beskæftigelsesområdet fra sine ansættelser både i ydelses- og jobcenterregi.