Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-02-03

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Varighed ca. 2 timer

Når du som uddannelsesvejleder/UU-vejleder i den kommunale ungeindsats har kontakt til unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse og som derfor skal målgruppevurderes til FGU, er det vigtigt, at du er godt klædt på i forhold til, hvem der er i målgruppen for FGU og hvad FGU indeholder.

Når du, for unge der er målgruppevurderet til FGU, skal udarbejde uddannelsesplanen er det vigtigt, at du ved, hvad uddannelsesplanen skal indeholde af oplysninger om mål, varighed mv. Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at revidere den unges uddannelsesplan ved behov, indtil den unge er fyldt 25 år og har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, du er klar over i hvilke situationer, du skal revidere uddannelsesplanen f.eks. ved ændring af forløbsplanen eller hvis den unge frafalder FGU og der skal lægges en ny plan.

At arbejde med unge, der kan være i målgruppen for FGU kræver en god indsigt i uddannelsens opbygning, så du sammen med den unge og evt. myndighedsindehavere kan nå frem til, om FGU er den bedste løsning og i så fald, hvilket uddannelsesspor, den unge skal gå på.

På dette kursus lærer du reglerne om FGU, målgruppevurdering og uddannelsesplan grundigt at kende samt du får et solidt indblik i FGUs indhold, støttemuligheder mv. Du bliver desuden fortrolig med, hvad der er dit ansvar som uddannelsesvejleder/UU-vejleder og hvad der er FGU-institutionens ansvar under forløbet.

Kurset har to overordnede formål:

1. Du får et grundigt kendskab til lovgrundlaget for målgruppevurdering og uddannelsesplan i forhold til FGU

2. Du får et grundigt indblik i FGU’ens opbygning, indhold og mål, så du er i stand til at kunne vejlede den unge og evt. myndighedsindehavere i forhold til FGU og du bliver i stand til at kunne vurdere, om den enkelte unge er i målgruppen for FGU

Målgruppe

Kurset er primært for dig, der er uddannelsesvejleder eller UU-vejleder i den kommunale ungeindsats. Kurset er også for dig der er medarbejder i en FGU-institution. Det kan også være dig, der er lærer i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse, som gerne vil vide mere om FGU, fordi du kan have kontakt til elever, der kan være i målgruppen for FGU.

Det kan også være dig, der er sagsbehandler for unge modtagere af uddannelseshjælp, som ønsker at vide mere om muligheden for FGU for de unge, du er tilknyttet.

Er du faglig koordinator eller arbejder du med faglig ledelse i den kommunale ungeindsats, vil kurset også være relevant for dig

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Intro til FGU

I denne lektion ser vi nærmere på hvem der er i målgruppen for FGU. Vi gennemgår reglerne for at det er den kommunale ungeindsats, der skal foretage målgruppevurdering til FGU for unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Afslutningsvis ser vi nærmere på reglerne om hvornår der skal udarbejdes en uddannelsesplan og hvilke oplysninger planen skal indeholde.

15 minutter

2.  Målgruppen, målgruppevurdering og uddannelsesplan

I denne lektion ser vi nærmere på hvem der er i målgruppen for FGU. Vi gennemgår reglerne for at det er den kommunale ungeindsats, der skal foretage målgruppevurdering til FGU for unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Afslutningsvis ser vi nærmere på reglerne om hvornår der skal udarbejdes en uddannelsesplan og hvilke oplysninger planen skal indeholde

16 minutter

3.  Overordnet om FGU

Du bliver i denne lektion sat ind i de overordnede regler om FGU. Vi kommer ind på muligheden for, at en ung kan deltage i et afsøgningsforløb mhp. vurdering af om den unge er i målgruppen for FGU. Vi ser på reglerne om, hvornår den unge kan starte på FGU, fastsættelse af varigheden for uddannelsen. Du bliver introduceret kort til de 3 uddannelsesspor, som gennemgås enkeltvis i de 3 efterfølgende lektioner.
Du får viden om basisniveauets indhold og får information om, hvordan og hvornår der kan skiftes uddannelsesspor. Vi gennemgår reglerne for forløbsplanen, som FGU-institutionen skal udarbejde. Vi gennemgår reglerne for støtte og vejledning til de unge der er i gang med FGU og afslutningsvis gennemgår vi øvrige tilbud til FGU-elever.

22 minutter

4.  Almen grunduddannelse (AGU)

AGU er et af 3 uddannelsesspor på FGU. Vi gennemgår i denne lektion, hvad undervisningen skal indeholde på AGU og hvilke almene fag, der udbydes. Desuden gennemgås muligheden for deltagelse i erhvervstræning og kombinationsforløb for de unge, der deltager på AGU.

6 minutter

5.  Produktionsgrunduddannelse (PGU)

Lige som i den forudgående lektion skal vi gennemgå, hvad undervisningen skal indeholde på dette andet uddannelsesspor – PGU og hvilke faglige temaer, der udbydes. Desuden gennemgås muligheden for deltagelse i erhvervstræning og kombinationsforløb for de unge, der deltager på PGU.

7 minutter

6.  Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Her i dette modul gennemgår vi hvad undervisningen og virksomhedspraktikken skal indeholde på EGU. Vi vil desuden gå i dybden med reglerne om virksomhedspraktik og reglerne for brug af skabelon for praktikaftale og hvad den skal indeholde.

10 minutter

7.  Deltagelse og afslutning af FGU

I det afsluttende modul gennemgår vi reglerne om aktiv deltagelse i FGU. Vi ser på ordens- og samværsreglerne på FGU-institutionen, at deltagelse og manglende deltagelse skal registreres og hvornår man kan udelukkes eller sanktioneres for manglende deltagelse eller overholdelse af bestemmelserne.
Vi gennemgår desuden reglerne om egenbetaling. Vi gennemgår kort reglerne og evaluering og prøver og afslutningsvis gennemgår vi hvad der skal fremgå af kompetencebeviset og i hvilke situationer, der skal udstedes et uddannelsesbevis.

17 minutter

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.