Linda Nystrup

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.

Kurser

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du som uddannelsesvejleder/UU-vejleder i den kommunale ungeindsats har kontakt til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, er det vigtigt, at du er godt klædt på i forhold til, hvornår en ung er i målgruppen for STU, hvordan visitationsprocessen er for STU og hvad STU’en indeholder.  Når du, for unge der er målgruppevurderet til...

Linda Nystrup

Uddannelsespålæg for uddannelseshjælpsmodtagere

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med uddannelseshjælpssager, skal du ved hver opfølgning og ved tilbudsgivning og -opfølgning forholde dig til uddannelsespålægget jævnfør § 30 i Beskæftigelsesloven. Uddannelsespålægget og dets trin danner rammen om indsatsen for uddannelsesparate eller aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. På dette kursus lærer du de enkelte...

Linda Nystrup

Rådighed – aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om den unge står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til den unge i forløbet og i hvilke situ...

Linda Nystrup

Rådighed – uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om den unge står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til den unge i forløbet og i hvilke sit...

Linda Nystrup

Rådighed - aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om borgeren udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt og tager imod en indsats rettet mod et rimeligt tilbud om arbejde. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til borgeren i forløbet og ...

Linda Nystrup

Tilbudsmuligheder for uddannelseshjælpsmodtagere

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med uddannelseshjælpsmodtagere, skal du fra første møde med den unge vurdere, hvilket tilbud der skal iværksættes for at forbedre den unges mulighed for at påbegynde uddannelse eller få et job, så han eller hun kan blive selvforsørgende. På dette kursus lærer du reglerne for ret og pligt at kende samt du får viden om reglerne for de...

Linda Nystrup

Tilbudsmuligheder for kontanthjælpsmodtagere

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med kontanthjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om borgeren har behov for et tilbud. Borgeren skal senest efter 6 måneder have et tilbud med henblik på at forbedre muligheden for at opnå et job, så han eller hun kan blive selvforsørgende. På dette kursus lærer du reglerne for ret og pligt at kende samt du får viden om reglerne fo...

Linda Nystrup

Rådighed - aktivitetsparate modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med aktivitetsparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, skal du løbende vurdere, om udlændingen står til rådighed ved at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejsepr...

Linda Nystrup

Rådighed - jobparate modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du arbejder med jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, skal du løbende vurdere, om udlændingen står til rådighed ved at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogramme...

Linda Nystrup

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du som uddannelsesvejleder/UU-vejleder i den kommunale ungeindsats har kontakt til unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse og som derfor skal målgruppevurderes til FGU, er det vigtigt, at du er godt klædt på i forhold til, hvem der er i målgruppen for FGU og hvad FGU...

Linda Nystrup

225-timers reglen

Bemærk venligst, at dette kursus vil være tilgængeligt frem til 31. oktober 2024. Der vil i starten af 2025 udkomme et nyt kursus om emnet.  Når du som sagsbehandler arbejder med borgere i målgruppen for 225-timers reglen, skal du løbende vejlede borgeren i forhold til, hvad omfattelsen af reglen indebærer for borgeren. Du skal kunne vejlede borgeren i forhold til jobsøgning, og hvad 225-timers reglen betyder for ham/hende i forhold til ydelsen, hvis arbejdskravets betingelser ikke er ...

Linda Nystrup