Linda Nystrup

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.

Kurser

Uddannelsespålæg for uddannelseshjælpsmodtagere

Når du arbejder med uddannelseshjælpssager, skal du ved hver opfølgning og ved tilbudsgivning og -opfølgning forholde dig til uddannelsespålægget jævnfør § 30 i Beskæftigelsesloven. Uddannelsespålægget og dets trin danner rammen om indsatsen for uddannelsesparate eller aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. På dette kursus lærer du de enkelte dele af uddannelsespålægget grundigt at kende. Vi gennemgår uddannelsespålæggets trin og indhold. Du lærer desuden om uddannelsespålæggets samm...

Linda Nystrup

Rådighed – aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

Når du arbejder med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om den unge står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til den unge i forløbet og i hvilke situationer den unge kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed. Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at sku...

Linda Nystrup

Rådighed – uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Når du arbejder med uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om den unge står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til den unge i forløbet og i hvilke situationer den unge kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed. Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at sk...

Linda Nystrup

Rådighed - aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Når du arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om borgeren udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt og tager imod en indsats rettet mod et rimeligt tilbud om arbejde. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til borgeren i forløbet og i hvilke situationer borgeren kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed. Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindel...

Linda Nystrup

Tilbudsmuligheder for uddannelseshjælpsmodtagere

Når du arbejder med uddannelseshjælpsmodtagere, skal du fra første møde med den unge vurdere, hvilket tilbud der skal iværksættes for at forbedre den unges mulighed for at påbegynde uddannelse eller få et job, så han eller hun kan blive selvforsørgende. På dette kursus lærer du reglerne for ret og pligt at kende samt du får viden om reglerne for de enkelte tilbudsmuligheder.  Du får indsigt i, hvordan du skal inddrage den unge i forhold til, hvilket tilbud der skal iværksættes og du lær...

Linda Nystrup

Tilbudsmuligheder for kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsmuligheder for kontanthjælpsmodtagere Når du arbejder med kontanthjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om borgeren har behov for et tilbud. Borgeren skal senest efter 6 måneder have et tilbud med henblik på at forbedre muligheden for at opnå et job, så han eller hun kan blive selvforsørgende. På dette kursus lærer du reglerne for ret og pligt at kende samt du får viden om reglerne for de enkelte tilbudsmuligheder.  Du får indsigt i, hvordan du skal inddrage borgeren i forhold ti...

Linda Nystrup

Rådighed - aktivitetsparate modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Når du arbejder med aktivitetsparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, skal du løbende vurdere, om udlændingen står til rådighed ved at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke speci...

Linda Nystrup

Rådighed - jobparate modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Når du arbejder med jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, skal du løbende vurdere, om udlændingen står til rådighed ved at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke k...

Linda Nystrup

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Når du som uddannelsesvejleder/UU-vejleder i den kommunale ungeindsats har kontakt til unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse og som derfor skal målgruppevurderes til FGU, er det vigtigt, at du er godt klædt på i forhold til, hvem der er i målgruppen for FGU og hvad FGU indeholder. Når du, for unge der er målgruppevurderet til FGU, skal udarbejde uddannelsesplanen er det vigtigt, at du ved, hvad uddannelses...

Linda Nystrup

225-timers reglen

Når du som sagsbehandler arbejder med borgere i målgruppen for 225-timers reglen, skal du løbende vejlede borgeren i forhold til, hvad omfattelsen af reglen indebærer for borgeren. Du skal kunne vejlede borgeren i forhold til jobsøgning, og hvad 225-timers reglen betyder for ham/hende i forhold til ydelsen, hvis arbejdskravets betingelser ikke er opfyldt. Desuden skal du kunne vejlede en borger om, hvad det kræver, for at han/hun igen kan blive berettiget til fuld ydelse, hvis ydelsen ...

Linda Nystrup