Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-22

Grundlæggende GDPR til kommunale sagsbehandlere

Varighed ca. 2 timer

Hvad får du?
I dette kursus får du en grundlæggende forståelse af, hvorfor det er vigtigt at overholde GDPR ikke blot for at undgå at påføre kommunen et evt. bødeansvar, men også i langt højere grad for at passe på borgernes oplysninger.
Du får et overblik over de mest relevante afgørelser, som Datatilsynet har truffet ift. andre kommuner, så vi kan lære af hinandens erfaringer.
Du får en indføring i de få nødvendige regler, som du skal kende, men endnu vigtigere, så lærer du at forstå fornuften i reglerne, så du selv kan vurdere dig frem til det rigtige svar næste gang, du bliver i tvivl om GDPR.

Hvem er du?
Dette kursus retter sig til alle kommunale sagsbehandlere, da vi til dagligt alle arbejder med personoplysninger i et eller andet omfang.
Kurset kan tages af både helt nyansatte og af mere garvede sagsbehandlere. Det er også relevant for jer, der måske allerede har været på GDPR-kursus før, da dette kursus adskiller sig ved en meget pragmatisk og jordnær tilgangsvinkel til GDPR i netop kommunerne.
Kurset kan også tages, hvis man blot ønsker at holde sig up to date, da GDPR ændrer sig løbende med nye tekniske muligheder og ny praksis fra Datatilsynet, så det man lærte for et år siden er ikke nødvendigvis gældende længere. 

Hvem bliver du?
Når du har gennemført dette kursus, vil du ikke længere være i tvivl, når du står overfor en GDPR-mæssig udfordring, som f.eks
- Hvornår du skal låse din skærm eller rydde dit skrivebord? 
- Om et vildfarent stykke papir udgør et sikkerhedsbrud eller ej
- Hvordan du skal håndtere en anmodning om indsigt, eller
- Hvilke risici, der er for dig og kommunen, ved ikke at overholde reglerne.
Du vil lære de grundlæggende regler at kende og få værktøjer til selv at løse kommende udfordringer og spørgsmål.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvad er GDPR, og hvorfor er der forskellige typer af oplysninger?

I denne lektion gennemgår vi de forskellige begreber inde for GDPR området så vi har et solidt fundament og forståelse at gå ud fra i de kommende lektioner. 

ca. en time

2.  Borgernes rettigheder

I denne lektion ser vi på borgernes rettigehder i forbindelse med registrede oplysninger. Vi ser både på hvem de "registrerede" er, oplysningspligten og indsigtsretten.  

28 minutter

3.  Samtykke og andre grunde til, at du må behandle personoplysninger

I denne lektion gennemgår vi hvornår du må behandle almindelige og følsomme personoplysninger, og behandle oplsyninger om strafbare forhold og cpr.nr.

20 minutter

4.  Hvordan passer vi på personoplysninger?

Vi gennemgår hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages højde for i forbindelse med opbevaring af personoplysninger:

  • Tekniske sikkerhedsforanstaltninger
  • Organisatorisk sikkerhed
  • Fysisk sikkerhed
20 minutter

5.  Sletning

I denne lektion gennemgår vi, hvorfor oplysninger skal slettes, hvornår de skal slettes, samt hvorvidt alt skal slettes og hvilke værktøj vi har til rådighed. 

8 minutter

6.  Sikkerhedsbrud

Vi gennemgår hvad du skal gøre, hvis du opdager et sikkerhedsbrud, hvornår disse skal anmeldes til Datatilsynet og hvornår borgeren skal informeres.

18 minutter

Lill-Jana Vandmose Larsen

Lill-Jana Vandmose Larsen

DPO og GDPR-konsulent hos GapSolutions

Lill-Jana er juridisk GDPR-specialist, hvor hun både underviser i GDPR og arbejder med fx DPO, E-learning, sikkerhedsbrud, samtykke og brug af billeder. Med Lill-Janas erfaring og specialisering er hendes viden bred inden for bl.a. lovgivningen, persondata- og offentlighedsret, reklamelovgivningen, socialret, digitalisering, kommunikation m.m.