Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-29

Handle- og betalingskommune for børn på det sociale område

Varighed ca. en time

Ud over at du som myndighed på familieområdet skal kunne vurdere om en familie skal have særlig støtte efter serviceloven, skal du også kunne vurdere om familien og barnet har ret til hjælp i din kommune, eller om det er en anden kommune, der skal behandle en sag om særlig støtte. 

Hvis du rådgiver og vejleder familier, børn og unge skal du også kunne hjælpe dem du yder vejledning med at finde ud af, hvilken kommune de skal henvende sig til. 

Det kan have økonomiske konsekvenser for din kommune, hvis du bevilliger hjælp til en familie eller et barn, der skulle have hjælp i en anden kommune. 

Det er derfor nødvendigt at alle der behandler sager på børneområdet, og giver rådgivning og vejledning til forældre, børn og unge er opmærksomme på, om den kommune de er ansat i, er rette handlekommune. 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Give dig indsigt i reglerne om handle- og betalingskommune for børn
  • Give dig viden om Ankestyrelsens principafgørelser på området
  • Give dig redskaber til at vurdere om din kommune er rette handlekommune
  • Give dig forståelse for betydningen af at en ung fylder 18 år

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til kurset

I denne indledende lektion bliver der redegjort for, hvilke retskilder der bliver brugt i kurset, samt hvilke områder lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder for. 

6 minutter

2.  Hvorfor er kendskabet til reglerne vigtigt?

I denne lektion ser vi på den stedlige kompetence og gyldige afgørelser samt sammenhængen med den kommunale økonomi. 

12 minutter

3.  Handlekommune - retssikerhedslovens § 9a

Lektionen indeholder en gennemgang af § 9a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

33 minutter

4.  Handlekommune for kommende forældre

I denne lektion taler vi om handlekommune for voksne, når forældrene flytter mellem kommuner og venter et barn. 

4 minutter

5.  Ophold udenfor handlekommunen - lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9b

Denne lektion laver en gennemgang af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9b, stk. 4, som handler om når et barn har midlertidligt ophold udenfor sin handlekommune. 

3 minutter

6.  Mellemkommunal refusion

I denne lektion laves der en gennemgang af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c med relevans for børn og unge. 

10 minutter

7.  Aftale mellem kommuner

I denne lektion ser vi på aftaler mellem kommuner, og kommer omkring aftale om at en tidligere handlekommune bevarer handlepligten, § 9, stk. 9, hvilket er relevant ved ungestøtte. Vi kommer også omkring delegation fra handlekommunen til opholdskommunen, § 9, stk. 10, som er relevant ved opretholdt anbringelse. 

9 minutter

8.  Tvist mellem kommuner; opskrift på hvordan uenighed mellem kommuner skal håndteres

I denne lektion får du indsigt i, hvordan der skal findes en handlekommune, når kommuner er uenige, eller ingen kommune vil tage ansvaret. Du får også en opskrift i 9 trin på, hvordan uenigheder mellem kommuner skal løses. 

9 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.