Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-11-23

Handleplan for børn og unge

Varighed ca. 2 timer

På kurset om handleplaner vil advokat Sanne Møller gennemgå den juridiske ramme for handleplaner, samt de forskellige former for handleplaner. Opbygningen og strukturen for de forskellige handleplaner bliver gennemgået og der vil på kurset være udvalgte emner som:

  • samarbejdet mellem børn og forældre
  • den gode handleplan
  • tips til holdbare handleplaner
  • handleplaner ved anbringelse

Kurset vil derfor være en praktisk gennemgang for dig, som arbejder med børn og unge inden for handleplaner. Du vil efter kurset være klædt bedre på, til at udforme handleplaner efter det konkrete individ.

Lektioner

1.  Den juridiske ramme for handleplaner

SEL § 140
Første lektion omhandler de forskellige typer for handleplaner, samt hvilke rettigheder og pligter børn, unge samt forældrene har. 

21 minutter

2.  Samarbejdet med børn og forældre

RTL § 4 og SEL § 46-47
Anden lektion omhandler hvorfor og hvordan vi laver handleplaner, samt hvor meget vi inddrager og vejleder i handleplansarbejdet. Der gennemgås yderligere hvad der kan gøres, hvis en forælder eller ung modarbejder handleplansarbejdet.

12 minutter

3.  Den gode handleplan

SEL § 140
En god handleplan er afgørende for at sikre udvikling og trivsel hos børnene og sikre forvaltningen mod spild af ressourcer. Den gode handleplan bliver derfor set på med borgerens syn, samt myndighedernes syn.

21 minutter

4.  Holdbare handleplaner

SEL § 140
Handleplanens møde med virkeligheden kan være hård – på lektionen får du tips til hvad du kan gøre for at skabe de bedste forudsætninger for handleplanen.

9 minutter

5.  Særligt om handleplaner ved anbringelse

SEL § 140
Når man laver en handleplan for en anbringelse, skal man også forholde sig til skolevalg, behov for regulering af samvær, støttepersoner for barnet, støttepersoner til forældrene og meget mere. Lektionen gennemgår en lang række emner man skal forholde sig til, når man laver handleplaner for anbringelser.

16 minutter

6.  Valg af foranstaltning

SEL § 52
På lektionen bliver der gennemgået de forskellige foranstaltninger, samt hvordan handleplanens mål og delmål indtræder i denne afgørelse.

10 minutter

7.  Afgørelse om foranstaltninger

FVL § 22-24 og SEL § 52 og 53
I den sidste lektion bliver de juridiske og socialfaglige krav til en afgørelse gennemgået, samt hvor og hvordan partshøringer afholdes.

15 minutter

Sanne Møller

Sanne Møller

Jurist og partner i Embedsværket

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.