Sanne Møller

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.

Kurser

Opfølgning – særlig støtte til børn og unge

På kurset om opfølgning for udsatte børn og unge vil underviser Sanne Møller gennemgå nogle af de vigtigste tematikker for området. Hun vil bl.a. gennemgå den juridiske ramme for arbejdet med opfølgninger, opfølgninger i sager med forebyggende foranstaltninger og i sager om anbringelse. Det bliver også gennemgået de ændringer der har været i foranstaltningerne samt hjemgivelse.   Gennem lektionerne vil der være praktiske eksempler, og sidste lektion vil omhandle hvordan man afslutter sa...

Sanne Møller

Underretninger

På kurset om underretninger vil underviser Sanne Møller give dig en grundlæggende forståelse af de juridiske og socialfaglige rammer for arbejdet med underretninger. Da en underretning er en henvendelse fra personer uden for myndigheden, der handler om en bekymring for et barn, vil kurset sikre at du får en mere sikker håndtering af underretninger - både når der skal vejledes børn, forældre amt sætte rammerne for samarbejdet med familien.  Du får et overblik over hvordan forskellige typer ...

Sanne Møller

Børnefaglig undersøgelse

På kurset om børnefaglige undersøgelser vil underviser Sanne Møller gennemgå den gode børnefaglige undersøgelse. For at sikre at der bliver iværksat de rigtige foranstaltninger på det rigtige tidspunkt, vil hun gennemgå det systematiske arbejde, der er med børnefaglige undersøgelser. Herunder er de 6 forhold, der er vigtige for de fleste børn, som fremmer hurtighed og reducerer fejl. Gennem den gode børnefaglige undersøgelse bliver det derfor muligt at genvurdere sagen hurtigt og sikkert.  ...

Sanne Møller

Handleplan for børn og unge

På kurset om handleplaner vil advokat Sanne Møller gennemgå den juridiske ramme for handleplaner, samt de forskellige former for handleplaner. Opbygningen og strukturen for de forskellige handleplaner bliver gennemgået og der vil på kurset være udvalgte emner som: samarbejdet mellem børn og forældre den gode handleplan tips til holdbare handleplaner handleplaner ved anbringelse Kurset vil derfor være en praktisk gennemgang for dig, som arbejder med børn og unge inden for hand...

Sanne Møller